Esileht
PÄRNUMAA
AUDRU

AUDRU PÜHA RISTI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1983
Audru kiriku arhitektuurimälestise pass
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest ja ehitusajaloost. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks 3 must-valget fotot kiriku eksterjöörist.

1982
Audru kirik ja magasiait, situatsiooniplaan. KRPI, joonestanud U. Hermann.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5873)

Joonis ja lühike seletuskiri. Mõõdistamised teostatud 1981.-1982. aastal.

2005
Audru kiriku piirdeaia väravad. Arcus Projekt, koostajad: L. Tammann, H. Maide.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13267)

Audru Vallavalitsuse tellitud Audru kiriku piirdeaia väravate projekti.

2006
Audru kiriku uuringud, muinsuskaitse eritingimused. Rändmeister OÜ, koostajad: Juhan Kilumets, Eva Mölder, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11621)

Rändmeister OÜ poolt koostatud muinsuskaitse eritingimused. Köide koosneb 39-leheküljelisest eritingimuste osast + joonistest.

2013
EELK Audru kiriku katused. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ, koostajad: Juhan Kilumets, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17038)

Säilik koosneb ehituskirjeldusest, muinsuskaitse eritingimustest, hoone konstruktsioonide kirjeldustest, joonistest.

EELK Audru kiriku kellatorn. Remont-restaureerimistööde tegevuskava. Rändmeister OÜ, koostajad: Juhan Kilumets, Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-14295)

Tegevuskava torni puitosade (trepid, luugid) korrastamiseks, kvaliteedinõuded. Hetkeolukorda ja restaureerimisvajadust kajastavad fotod.

2014
EELK Audru kiriku torni ja pikihoone katuse liitesõlmevormistamine pliiplekiga. Aruanne. Rändmeister OÜ, koostaja:  Ain Pihl.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-14296)

Fotode ja joonisega ülevaade pliipleki paigaldamisest torni ja pikihoone liitesõlmele. 

2016
Audru kiriku lääne- ja idaukse restaureerimisprojekt. Vana Tallinn OÜ, koostaja: Svea Volmer.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-171518)

Kiriku lääne- ja idaukse restaureerimisprojekt. 9-leheküljeline seletuskiri, fotolehed, ajaloolised viimistluskihid, joonised, lisa 1– väljavõte eritingimustest.

Audru Püha Risti kirik. Valgustuspaigaldis. Põhiprojekt. AS Triger
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18039)

Kiriku valgustuse ja valgustuseks vajaliku kaabelduse uuendamise projekt. Seletuskiri, spetsifikatsioonid, jaotusskeem, valguspaigaldise joonised.