Esileht
PÄRNUMAA
AUDRU

AUDRU PÜHA RISTI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1998

Rekonstrueeriti Audru kiriku elektriseadmeid.
 

Allikas: Audru kiriku elektriseadmete rekonstrueerimisprojekt. E. Viires 1998, EELK Konsistooriumi arhiiv.

2005

Korrastati kiriku piirdeaia väravad, projekti tegi Arcus Projekt.
 

Allikas: Audru kiriku piirdeaia väravad, 3 joonist. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-13267.

2008

Vahetati ära Audru kiriku käärkambri kütekolle, kooskõlastus 10.04.2008.

Allikas: Kooskõlastus nr 9071, Audru kiriku käärkambri kütekolde vahetus. 10.04.2008, Kultuurimälestiste riiklik register.

2012

Katuse avariiline restaureerimine.
 

Allikas: Riiklikud toetused, number PÜP 2012 42, Kultuurimälestiste riiklik register.

2014

Vormistati kiriku torni ja pikihoone katuse liitesõlm pliiplekiga. Aruande koostas Ain Pihl.
 

Allikas: Kooskõlastus nr 22009, tööde teostamise aruanne. 10.02.2014, Kultuurimälestiste riiklik register.

2016

Restaureeriti kiriku lääne- ja idauks. Restaureerimisprojekti koostas OÜ Vana Tallinn.
 

Allikas: Audru kiriku lääne- ja idaukse restaureerimisprojekt. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-171518.
 

2020-2022

Pikihoone katuse restaureerimine. 

Allikas: Saadud toetuste info Kultuurimälestiste registris