Esileht
PÄRNUMAA
VÄNDRA

VÄNDRA MARTINI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1910

Kirikule ehitatakse laudpõrand.

Allikas: DIGAR Eesti artiklid. Valla Teataja : Põhja-Pärnumaa valla ajaleht, nr. 6, 28 september 2018. 

1937

Restaureeritakse kirikutorn. Värvitud Must raudplekist. Juubeliks läbib kirik põhjaliku remondi.

Allikas: DIGAR Eesti artiklid. Valla Teataja : Põhja-Pärnumaa valla ajaleht, nr. 6, 28 september 2018. 

1958

1957. aastal avastati, et osades seinapaneelides pesitseb hallitus ja need on vaja välja vahetada. Kirik vajas üleüldist remonti. 1958. aasta seisuga valminud tööd olid järgmised: katus sai parandatud, kirikutorn ja tornikiiver värviti õlivärvidega, kirikuhoone välisseinad lubjatati uuesti valgeks, sellele eelnevalt parandati krohv, kiriku lagi ja seinad värviti kriidivärviga, kirik sai uue seinapaneeli, kirikusse ja käärkambrisse pandi uued laearmatuurid, käärkambris tehti sisemist remonti ja tehti uus altar.

Kirikus olid käsil järgmised tööd: kirikule uued peauksed, kiriku altari, kantsli, paneelide, pinkide ja põranda värvimine; käärkambri ahjude ülevärvimine. 

Tööperioodi lõppedes olid kiriku katusekivid samblast puhastatud, torn kaetud kahekordselt valge värviga, kiiver puhastati ka roostest, uued uksed, aknad värviti mõlemalt poolt. Lagi ja seinad värviti liimivärviga, altar jne. värviti õlivärviga ka väärid jne.
Ahjud värviti alumiiniumvärviga,
Kirik sai uued kolmeharulised armatuurid, neli tükki. Kaks kroonlühtrit seati üle elektrile. Kiriku aknad klaasiti.

Allikas: EELK Konsistoorium Toimik: Vändra Martini kogudus 1959 – 1970.

1960

Kevadeks plaaniti ümber ehitada käärkambri korsten tulenevalt tuletõrje määrustest. Lisaks peaukse ülevärvimine.

Allikas: EELK Konsistoorium Toimik: Vändra Martini kogudus 1959 – 1970.

1964

Viidi läbi suveperioodil korrastus- ja remonttööd.

Allikas: EELK Konsistoorium Toimik: Vändra Martini kogudus 1959 – 1970.

1972

Põrandad korrastati, käärkambri väline trepp uuendati.

Allikas: EELK Konsistoorium Toimik: Vändra Martini kogudus 1959 – 1970.

1973

Käärkambrile on tehtud uus katus, kasutati värvilist eterniiti. Kirikuhoone aknad ja katus on korrastatud.

Allikas: EELK Konsistoorium Toimik: Vändra Martini kogudus 1959 – 1970.

1982

Pisiremondid.

Allikas: EELK Konsistoorium Toimik: Vändra Martini kogudus 1959 – 1970.

1993

Altarimaali konserveerimine. 1990. aastatel röövitud altarimaali hindas Helje Vernomasing. Konserveerimise kogusummaks hinnati 20 000 krooni.

Konserveerimist vajasid:
• Naelkinnituste põhjustatud lõuendi deformatsioon;
• krundikihi irdumine ja varingud;
• maali lakikiht kolletunud;
• rebendid maali servades;
• maali rullikeeramisest tulenev deformatsioon

Allikas: Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv. Vändra kirik. Toimik 4-9/14 köide I ja köide II.

2018

Ehitustöid alustati 30. juulil ja lõpetati oktoobris?. Eterniitkatus vahetati välja punase kivikatuse vastu. Restaureeriti kirikutorn ja selle luugid. Käärkambri ahjule tehti uus korsten.

Allikas: DIGAR Eesti artiklid. Valla Teataja : Põhja-Pärnumaa valla ajaleht, nr. 6, 28 september 2018.