Esileht
PÄRNUMAA
TORI

TORI PÜHA JÜRI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1992

Tori kiriku restaureerimisprojekt 1992. Koostanud Ü. Sutt ja L. Tammann.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11725)
Köide I
Restaureerimiskonseptsioon koosneb tekstilisest ja graafilisest osast. Tekstiline osa koosneb ajaloolisest lühiülevaatest, tollasest olukorrast ning resttaureerimisettepanekutest. Graafiline osa kiriku joonistest ning asendiplaanist.


2008


Tori kiriku muinsuskaitse eritingimused. Haljastuse põhiprojekt ja vertikaalplaneerimine lähiümbrusele. 2008.a. Etik OÜ, arhitekt Vaike Pungas.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15383)
Toimik koosneb Tori kiriku muinsuskaitse eritingimustest ümbruse haljastamiseks ja kiriku lähiümbruse haljastuse põhiprojektist ning vertikaalplaneerimisest. Eritingimuste osa koosneb kiriku lühiajaloost, tollasest olukorrast, teostatud arhiivsete ja väliuuringute järeldustest, ajaloolistest ja kaasaegsetest fotodest. Lähiümbruse põhiprojekti ja vertikaalplaneerimise osa koosneb tekstilisest osast, kus on kirjeldatud kiriku toonast ümbrust ning planeeringut ning graafilisest osast, kus on planeeringute joonised, samuti on lisana lõpus valgustite ning pingi ettepanek.

2016


Muinsuskaitse eritingimused Pärnu maakonnas, Tori alevikus, Pärnu mnt 3 asuva kinnistu detailplaneeringu koostamiseks. Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ. 2016.a.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13429)
Toimik koosneb planeeritava maa-ala ajaloolise asetuse ja hoonestuse, teede- ja tänavavõrgu, krundistruktuuri ning maastikuelementide analüüsist, lähiümbruse (Pärnu mnt 3) hoonestuse loetelust ja lühikirjeldustest ning fotodest, planeeritava maa-ala analüüsist ja detailplaneeringust ning põhijoonisest koos tehnovõrkudega.