Esileht
PÄRNUMAA
SAARDE

SAARDE KATARIINA KIRIK

2003

Pärnumaa, Saarde kiriku võidukaare remondiprojekt ( + taotluseelarve ja tööde mahud) 2003. Koostanud Arcus Projekt.(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6163)


Kaust I
Koosneb tolleaegsest olukorrast, võidukaare tugevdamisest, erinõuetest ning tööde soovitatavast järjekorrast, Saarde kiriku inventeerimisplaanidest ning kiriku joonistest.


Kaust II
Koosneb tööde mahtude loetelust ja taotluseelarvest.


2004

Saarde kiriku siseviimistluse ja välisuste muinsuskaitsealased väliuuringud ja remondi eritingimused. Koostanud Arcus Projekt.

Toimik koosneb kiriku ajaloolisest ülevaatest, tehnilise seisukorra hinnangust ning väliuuringute tulemustest; toodud on nõuded ja soovitused uste ja siseviimistluse restaureerimiseks, lisaks kiriku joonised.


2014

EELK Saarde kiriku tornikiivri restaureerimine, muinsuskaitse eritingimused, põhiprojekt 2014. Koostanud Rändmeister OÜ.(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17257)

Toimik koosneb kiriku ajaloolisest ülevaatest, hinnangust hetkeolukorrasle, toodud on kokkuvõte uuringute tulemustest, konstruktsioonide üldnõuetest; lisatud on joonisted.

 

2017

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse digiteek:  Saarde kuke kuldamise aruanne 

 

2020

Sisaldab mälestise ajaloo lühikokkuvõtet ja muinsuskaitse eritingimusi kiriku valgustuse ja kaabelduse uuendamiseks.