Esileht
PÄRNUMAA
SAARDE

SAARDE KATARIINA KIRIK

2004

Võidukaare remont. Siseviimistluse ning välisuste uuringud, Arcus Projekt OÜ


OÜ Arcus Projekti poolt tehtud 2003. aastal projekt võidukaare remondiks, mis realiseeritud 2004. aastal. Taastati ka siseviimistlus võidukaarel koos dekoratiivse maalitud friisiga. 
Kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite inventariseerimine. Siseviimistlusuuringud. Väliuuringud. Remondi eritingimused. Tehnilise seisukorra hindamine.

Allikad: 

Pärnumaa, Saarde kiriku võidukaare remondiprojekt ( + taotluseelarve ja tööde mahud), 2003. Koostanud Arcus Projekt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6163)

Saarde kiriku siseviimistluse ja välisuste muinsuskaitsealased väliuuringud ja remondi eritingimused,  2004. Koostanud Arcus Projekt. Muinsuskaitseameti arhiiv, säiik A–6163)


2014

Tornikiivri uuringud, Rändmeister OÜ

Väliuuringud tornikiivri seisukorra ning restaureerimisvajaduse hindamiseks. 

Allikas: EELK Saarde kiriku tornikiivri restaureerimine, muinsuskaitse eritingimused, põhirojekt 2014. Koostanud Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17257)


2016–2017

Tornikiivri restaureerimine, Rändmeister OÜ

Tornikiivri restaureerimine kahes etapis (aruanne puudub). Tornimuna ning -kuke kuldamistöid tehti perioodil november – detsember 2017. Selles ajavahemikus valmistati kukk ja muna kuldamiseks ette ning seejärel kaeti kahe kullakihiga. Ettevalmistustöid tegi metallikonservaator Rein Mõtus ning kuldasid Eesti kunstiakadeemia magistrandid Varje Õunapuu, Taavi Tiidor, Kristjan Müil ning juhendaja Hilkka Hiiop. Kukk on vamistatud 1858. aastal Riia taustaga meistrite (- töökodade) poolt.

Allikas: Kuldamise aruanne: vt. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse digiteek