Esileht
PÄRNUMAA
PÄRNU ELIISABETI

PÄRNU ELIISABETI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Suuremad remondid 1850 ja 1893-98

19.sajandi juurdeehituse (Nikolai tn poolsel küljel) ajal on kiriku vanem osa ümberehitatud välisarhitektuuri ühtlustamise eesmärgil. Vanema osa peasissepääsu poolne fassaad on säilitanud oma barokse vormistuse, samuti torni kiiver.
• Vanema osa aknaavade vormistust ühtlustati krohvi abil
• Portaali- ja aknakujundus uuendati 1893. Samast ajast pärineb rikkaliku hilisklassitsistliku nikerddekooriga tiibuks
• Tornikiivri katet muudeti. Tõenäoliselt oli algne kate vaskplekk, oksüdeerimisest tingitud koobaltroheline. Asendati raudplekiga, mis värviti õlivärvidega punaseks.
• Torni katuse karniisid värviti punaka ookriga
• Seinad värviti valgeks
 

Eesti arhitektuur 2. Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996.
Pärnu Eliisabeti kiriku konserveerimistööde kaalutlus. Eesti NSV ministrite nõukogu riiklik ehituskomitee TRT. Koostaja K.Aluve. 1965. (Muinsuskaitse arhiiv , säilik P-653)

 

1937

• Toimus suurem katuseremont (müürsepp J. Tammann, plekksepp Roganbaum).

Pärnu Eliisabeti kiriku katuse muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Koostas Juhan Kilumets, 2006 (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik P-14344)
 

1965
Kaalutlus remondiks:


• Kiiver värvida õlivärvidega koobaltroheliseks, torni kiivri karniisid ja rõdu postid ning balustraad heledamas soojas toonis halliks (õlivärvidega). Samade toonidega värvida ja torni avade luugid, katuse akende karniisid ja akende raamid,
• Kiriku seinad värvida roosaks lubivärviga.
• Kiriku torni kiviosa karniisid, pikihoonete katusekarniisid, pilastrid, vahevööd, akende avade lukukivid, peasissepääsu arhitektuursed detailid, uste ääristused jt. Arhitektuursed detailid võõbata lubivärviga valgeks.
• Sokkel värvida tumehalliks.
• Kõik vihmaveerennid värvida õlivärviga pruunikaspunaseks
• Vihmaveetorud õlivärviga seinatoonides roosaks.
• Aknaraamid värvida valgeks, uksed kahes toonid pruuniks, jälgides olemasolevat värvide kombinatsiooni.
• Kiriku katuse kivikatte vahetamise korral määrida vedelalubimördiga harjakivid ja üks või kaks rida harja aluseid kivikatuseridasid valgeks.
• Valgeks määrida ka kelba harjakivid
• Tornikiivri teravikus olev muna ja kukk kullata lehtkullaga või pronksvärviga
• Katusekarniisidel olev tume värvikiht enne uut värvimist maha kraapida ja pesta.

Pärnu Eliisabeti kiriku konserveerimistööde kaalutlus. Eesti NSV ministrite nõukogu riiklik ehituskomitee TRT. Koostaja K.Aluve. 1965. (Muinsuskaitse arhiiv , säilik P-653)
 

1941

• Parandati II ms viga saanud katuse põhjakülg


Pärnu Eliisabeti kiriku katuse muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Koostas Juhan Kilumets, 2006 (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik P-14344)
 

1952

• Viidi läbi kirikutorni remont (katuse parandus ja karniiside krohvimine)

• Parandati kiriku suur ümaraken, mis on sõja ajast peale vineeriga kinni löödud. Aken parandati vana mustri järgi, kuid läbipaistva klaasiga.

EELK Konsistooriumi arhiiv, Pärnu Eliisabeti kogudus kaust (4. jaanuar 1952- 29. detsember 1958)
 

1954

• Sõjaoludes kannatada saanud oreli kapitaalremont (remondi teostas Eduard Kriisal)

• Niguliste kiriku tornikell antakse Pärnu Eliisabeti kiriku kasutusse


EELK Konsistooriumi arhiiv, Pärnu Eliisabeti kogudus kaust (4. jaanuar 1952- 29. detsember 1958)
 

1955

• Katuse kivide krohviga liitmine ja parandused


EELK Konsistooriumi arhiiv, Pärnu Eliisabeti kogudus kaust (4. jaanuar 1952- 29. detsember 1958)
 

1956

Toimus interjööri kapitaalremont:
• lagi, müüri kiviosad ja paneelid, kooride servad, trepi käsipuud, aknad, kantsel, altar, orelikapp, ahjud, altari lühtrid, uksed seestpoolt, koorialune lagi ja postid, põrand kaeti õlivärvidega. Värvitoonid jäid endiseks
• lahtine krohv lõhuti maha, lubi kraabiti ja pinnad spahkeldati


EELK Konsistooriumi arhiiv, Pärnu Eliisabeti kogudus kaust (4. jaanuar 1952- 29. detsember 1958)
 

1959

• Kirikusse paigaldatakse keskküte (projekti koostab S. Hiidmaa)


EELK Konsistooriumi arhiiv, Pärnu Eliisabeti koguduse kaust (2. märts 1959 – 16 detsember 1970)
 

1961

• Kiriku katuse remont


EELK Konsistooriumi arhiiv, Pärnu Eliisabeti koguduse kaust (2. märts 1959 – 16 detsember 1970)
 

1991

• Kirik sai munk-nunn kivist katusekatte, ehitamata jäi aluskate


Pärnu Eliisabeti kiriku katuse muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Koostas Juhan Kilumets, 2006 (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik P-14344)
 

2000

• Projekteeriti kirikutorni remont


EELK Pärnu Eliisabeti kaguduse kiriku torni remondi projekt. OÜ Arcus Projekt, koostaja L.Tammann, 2000. (Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-11442)
 

2001

• Remonditi kiriku orel kapitaalselt


Pärnu Eliisabeti kirik, virtaažoreli ehituse tööprojekt. OÜ Kriisa Oreliehitus. Koostaja Rait Prääts. 2007. (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik P-14342)
 

2002
Katuse katte restaureerimine:

I etapp
• Remonditi neelurenn
• Katuseharjale paigaldati ajutine tsinkplekk harjakate
• Kahjustatud puitkonstruktsioonid vahetati kas osaliselt või tervenisti välja

II etapp
• Restaureeriti katus osade kaupa
• Sarikad õgvendati
• Ajutine tsinkplekist harjakate asendati keraamilise harjakiviga
• Harjakivid värviti valgeks
• Puitkonstruktsiooni niiskuskahjustused immutati Boracol 10 RH lahusega

Pärnu Eliisabeti kiriku katuse remondtööd. Muinsuskaitseameti aruanne, koostaja Aleksander Mihkelson, 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5460)
Pärnu Eliisabeti kiriku katuse remonttööde teine ehitusjärk. Muinsuskaitseameti aruanne, koostas Aleksander Mihkelson, 2003. (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik A-7892)

 

2003

• Kiriku oreli niiskuskoguja paigaldamine


Kiriku oreli kondensaaditorustiku paigaldamise tööprojekt. OÜ Arcus Projekt, koostas L. Tammann, 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12898)
 

2005

• Uuringud: Kiriku ülevaatus, mis hõlmab fassaade, pööningut ja torni


Pärnu Eliisabeti kiriku ülevaatuse aruanne ja remondi-hooldustööde ettepanekud. Stroh Konsult, koostas Lea Täheväli Stroh, 2005 (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik A-1163)
 

2007

Katusekarniside ankurdamine

• Karniisid ankurdati
• Paigaldati lisaankrud
• Koristati räästatsoon
• Räästatõstjad toestati
• Sarikaotste toestamine


Pärnu Eliisabeti kirik, karniiside ankurdamine. Rändmeistreid OÜ, Koostas Juhan Kilumets, 2007 (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik P-14343)
 

2010

Sai kirik lisaks peaorelile veel teise oreli:

• Orel ehitati lõunalöövi rõdule


Pärnu Eliisabeti kirik, virtaažoreli ehituse tööprojekt. OÜ Kriisa Oreliehitus. Koostaja Rait Prääts. 2007. (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik P-14342)
 

2014

Teostati uuringud katusekonstruktsioonide seisukorra hindamiseks

• Vaadeldi konstruktsioone
• Teostati piiratud ulatuses sondeerimine


EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katused; muinsuskaitse eritingimused, põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Koostaja Juhan Kilumets. 2015 (Muinsuskaitse ameti arhiiv, säilik P-17246)
 

2018

Katuse restaureerimistööd

• Remonditi kagunurga neelukohta. Asendati pehkinud puitosad, laiendati neeluplekki. 
• Katusekonstruktsioonide kahjustunud kohtade eemaldamine ja proteesimine. Selles etapis restaureeriti 1/2 konstruktsioonist (idapoolne osa).

EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katuse restaureerimistööde muinsuskaitse järelevalve aruanne. Esimene etapp 2018. aastal. Arcus Projekt. Koostaja Tiit Raev. 2020(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40830)

2019

Katusekandmiku restaureerimistööd, II etapp

Proteesiti pikihoone katuse läänepoolse osa puitkonstruktsioonid.

Fassaadi avariitööd

• Vaadeldi tõstukilt fassaadi dekoorielemendite seisukorda ja tuvastati avariilised kohad
• Võeti lahti ja taastati põhjafassaadi ukse kohal asuva akna kaarsillus
• Loodenurga pilastri ja parapeti ning läänefassaadi frontooni remont
• Katteplekkide kontroll ja kinnitamine

EELK Pärnu Eliisabeti kiriku katuse restaureerimistööde muinsuskaitse järelevalve aruanne. Teine etapp 2019. aastal. Arcus Projekt. Koostaja Tiit Raev. 2020 (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40832)

2020

Uuriti esifassaadi ajaloolisi viimistluskihte

Vanimad leitud värvikihid olid ookerpunased ja ookerkollased (ei selgunud üheselt, kumb kiht on vanem). Eeldatavalt on ehitusaegne (barokne) värvilahendus olnud siiski ookerpunases toonis. Alates 1866. aastas on kirikut värvitud vaid heledates toonides. Karniisid on järjepidevalt olnud heledad (peamiselt valged). Uuring sedastab ka müüritellise halva seisukorra. 

Pärnu Eliisabeti kirik.Esifassaadi viimistluskihtide uuringu aruanne. OÜ Vana Tallinn. Koostaja Svea Volmer. 2020 (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38907)