Esileht
PÄRNUMAA
MÕISAKÜLA

Mõisaküla Maarja-Magdaleena kirik

1952
Abja vald Mõisaküla. Mõisaküla kirik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 834)

Säiliku graafiline materjal sisaldab 1952. a. Pärnu Inventariseerimise Büroo poolt koostatud ülesmõõdistuse projekti valguskoopiaid. Projekti koosseisu kuulub asendiplaan, korruseplaanid, lõiked, vaated, ehitiste ja ruumide eksplikatsioon.

1979-1983
Viljandi rajoon. Mõisaküla kirik

(Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik 4-2/8)

Toimik sisaldab kahte 1979.a. saali interjööri fotot (orelirõdu ja altar) ja 1983.a. põlengujärgseid fotosid.

1990
Mõisaküla linn, Mõisaküla kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Kd I. R. Vaiksoo, PB R. Projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9116)

Säilik sisaldab rekonstrueerimise tööprojekti seletuskirja arhitektuurset osa, konstruktiivset osa, välis- ja siseviimistluse kontseptsiooni, kütte ja ventilatsiooni osa, veevarustuse ja kanalisatsiooni osa, elektrivarustuse osa. Säiliku graafiline materjal sisaldab tööprojekti arhitektuurse osa jooniseid: asendiplaan, siseviimistluse tabel, vundamendi plaan, korruseplaanid, lõiked, altari ja kantsli lahendus, eksterjööri ja interjööri vaated.

1990
Mõisaküla linn, Mõisaküla kirik. Arhitektuursed detailid. Kd II. R. Vaiksoo, PB R. Projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9117)

Säiliku graafiline materjal sisaldab tööprojekti arhitektuurse osa detailijooniseid.

1990
Mõisaküla linn, Mõisaküla kirik. Ehituskonstruktsioonid. Kd III. R. Vaiksoo, PB R. Projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9118)

Säiliku graafiline materjal sisaldab tööprojekti konstruktiivse osa jooniseid.

1990
Mõisaküla linn, Mõisaküla kirik. Restaureerimise tööprojekt. Vesivarustus ja kanalisatsioon. Kd VII. A. Mägin, PB R. Projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9226)

Säiliku graafiline materjal sisaldab tööprojekti veevarustuse ja kanalisatsiooni osa jooniseid.

1990
Mõisaküla linn, Mõisaküla kirik. Restaureerimise tööprojekt. Nõrkvool. Kd VIII. J. Burov, PB R. Projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9227)

Säiliku graafiline materjal sisaldab tööprojekti nõrkvoolu osa (signalisatsioon) jooniseid.

1990
Mõisaküla linn, Mõisaküla kirik. Restaureerimise tööprojekt. Elekter. J. Burov, PB R. Projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9192)

Säiliku graafiline materjal sisaldab tööprojekti elektri osa jooniseid.

1990
Mõisaküla linn, Mõisaküla kirik. Restaureerimise tööprojekt. Keskkütte süsteem (KV osa). O. Baranin, PB R. Projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9228)

Säiliku graafiline materjal sisaldab tööprojekti kütte ja ventilatsiooni osa jooniseid.

1990
Mõisaküla. Mõisaküla kirik. Eelarve kiriku restaureerimistööde maksumuse kohta.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-7169)

Säilik sisaldab eelarvet, mis on koostatud Mõisaküla kiriku restaureerimistööde maksumuse kohta tööjooniste alusel.