Esileht
PÄRNUMAA
KÄRU

KÄRU KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad
  1. Käru kirik. Katuse ja tornikiivri restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ, Tallinn 2005. Tellija: Muinsuskaitseamet, projekteerija: Ain Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-15932
  2. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Käru kogudus. Killukesed katusevahetusest ja muud lood. Rev. Andres Tšumakov. Tallinn 2009. Muinsuskaitseameti arhiiv: A-9980
  3. Käru kirik. Käru alevik, Käru vald, Rapla maakond. Katuse restaureerimistööde aruanne. Koostaja: Tõnu Sepp. Kuressaare 2010. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-9979
  4. Kirjavahetus Käru kiriku kogudusega. 24. jaanuar 1951- 6. oktoober 1960. EELK arhiiv, toimik X-56.
  5. EELK Käru kogudus. 1971-1992. EELK arhiiv, toimik X-54.
  6. Saarpuu, Kuido. Käru kirik tähistas väärikat verstaposti. - Järva Teataja, 2020, 30. okt.

1941. aastal remonditi kirikut peale pommitamist ja vene sõjaväe rüüstamist. Hävituse käigus olid purunenud suur osa klaasidest, rikutud ning ära viidud kiriku esemeid, torni palgid läbi saetud, painutatud kõveraks torni raudrist. Kiriku aknad parandati ja kirik puhastati, raudrist painutati sirgeks ja naelutati torni tipule. (Allikas 2, Lk 25)

1957. aastal remonditi kirikut ja ehitati kuur. (Allikas 4)
 

1958. aastal teostati käärkambri seesmine remont, remonditi pool kiriku katusest
 

1960. aastal asendati pikihoone ja käärkambri katusekate sindlitega, alusena säilitati vana katuselaud. (Allikas 1, lk 3)

1960. aasta suvel tehti kirikule uus tornikatus, kiriku puuvooder värviti üleni. (Allikas 4)

1978. aastal parandati katus, korrastati ja värviti torn. (Allikas 5)

1986. aastal vahetati esiku pehkinud post. (Allikas 5)

2007. aastal sõlmis Käru kiriku kogudus lepingu katuse ja torni remonttööde teostamiseks. Tööd teostav firma oli OÜ Frantsiskus ja ehitustööde juhataja Tõnu Parmakson. Katuse restaureerimistööde käigus soetati haavapuust kimmid, mis värviti punase linaõlivärviga (Eesmärgiga taastada katuse 1930. aastate ilmet). (Allikas 3)

2008. aastal demonteeriti kiriku tornikuul ja rist. Tornikuul sisaldas endas mesilaskärge ja ajakapslit 20. sajandist. (allikas 2, lk 27)  Tornikiivri tipp, kus asus muna ja risti metallkonstruktsioon proteesiti. Peale risti ja muna demonteerimist parandati muna augud ja kinnituskoht ristiga, objektid kullati ning asetati tagasi torni otsa. (Allikas 3)

2020. aastal restaureeriti välislaudis ja aknad. (allikas 6)