Esileht
PÄRNUMAA
KARKSI

KARKSI PEETRI KIRIK

1982
Karksi kiriku kellamehe maja. Ülesmõõtmisjoonised. Kd. I. J. Hiiemets ja E. Lepp
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-605)

Karksi kiriku kellamehe maja ülesmõõtmisjoonised - Asendiplaan, lõiked ja joonised hoone ustest akendest.

Karksi kiriku kellamehe maja. Tehnilise ülevaatuse aruanne. Kd II. T. Erilt.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6001)

Elamu arhitektuurne ja konstruktiivne iseloomustus ning seisundi hinnang ja ettepanekud.
Kirikutorni vajumisest tingitud kahjustuste lühiülevaade.

1989
Karksi kirik. Ehitusgeoloogia aruanne. Riiklik Ehitusuuringute Instituut. T. Leinsalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8803)

Ehitusgeoloogilised uuringud. Säilik koosneb pinnaseomaduste kirjeldusest, ala geoloogilisest ehitus ja hüdrogeoloogilistest tingimustest ning ehitus geoloogilistest tingimustest. Tehtud tööde kirjeldusest ja järgnevatest joonistest: Uuringupunktide asendiplaan, geoloogilised profiilid.

1990
Karksi kirik. Torni esiseina konstruktiivsed joonised. V. Järverand.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8936)

Säilik koosneb lühiülevaatest kiriku ajaloost, ehitusgeoloogilistest tingimustest, kiriku tolleaegse seisukorra kirjeldusest, ettepanekust tehtavateks töödeks ja järgnevatest plaanidest: Kiriku põhiplaan; Torni esiseina toetamine puurvaiadele.

Karksi-Nuia linn. Eelarveline koondarvutus ja lokaaleelarve kiriku restaureerimistööde maksumuse kohta. J. Kulasalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E7047)

Koostatud eelarve tööjooniste ja paiklikuülevaatuse alusel.

1991
Karksi vald, Karksi kirik. Geotehniline kontroll. Geodeetiliste uurimistööde aruanne. O. Kaselaid ja J. Kontson. REI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2882)

Tehtud geodeetiliste uurimustööde kirjeldused ja tulenevad andmed. Lisaks järgnevad joonised: Reeperite skeem; joonte mõõtmise skeem ja vajumisgraafikud.

1994
Karksi-Nuia kirik. Geotehnika aruanne. Karksi kiriku vajumisvaatlused. P. Talviste.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10573)

Vahearuanne pärast viimast 1989 tehtud geotehnilisest kontrollist. Sisaldab vajumistvaatlusest tulenevatest andmetest ja nõlva horistontaalliikumise kirjeldusest.

1995
Karksi kirik. Geotehnika aruanne. Karksi kiriku geotehniline kontroll. M. Mets.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3934)

Üldandmete kirjeldust, vaatluste tulemused ja sellest tulenevad järeldused ning tulemuste analüüs.
Kirjeldatakse Karksi kiriku ja teda ümbritsevate nõlvade deformatsioonide arengu intensiivsust.

Karksi kirik. Ehitusarheoloogilise järelvalve aruanne. J. Kilumets.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3936)

Säilikus on mainitud 1994.a toimunud restaureerimistöid ja koosneb ehitusajaloo lühikesest ülevaatest ning hoone paiknemise kirjeldusest. Aruande põhiosa on kirjeldus tehtud arheoloogilistest kaevanditest.

Aruanne arheoloogilistest kaevamistest Karksi ordulinnusel kiriku restaureerimistöödel 11. ja 12. juunil 1994. a. H. Valk
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6401)

Säilikus on kirjeldatud tehtud arheoloogilisi kaevamisi koos fotodega.

1996
Karksi kirik. Tornikiivri ja lääneseina restaureerimise aruanne. J. Kilumets ja H. Uuetalu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3935)

Koosneb Karksi kiriku ajaloolisest ülevaatest ja restaureerimise lähtekohast. Tornikiivri detailkirjeldus ja mõõtmed. Ülevaade tehtud restaureerimistöödest. Säilikus on järgnevad joonised: Tornkiiviri ülemise osa ankurdamine rõdu postidele; Kiriku tornikiivri ankrud; Tornirõdu metallpiire.

2007
Karksi kiriku sissepääsutee välisvalgustus. Tööprojekt. M. Pojo ja R. Pius.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14528)

Projekt Karksi kiriku sissepäästuteele välisvalgustuse paigaldamiseks.

Karksi-Nuia Lossimäed. Karksi kiriku torni välisvalgustus. Tööprojekt. M. Pojo ja R. Pius.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14527)

Projekt Karksi kiriku torni välisvalgustuse paigaldamiseks.

2009
Karksi kirik. Armulaua lina. Konserveerimistööde kaart.[Aruanne]. A. Zenkevitš (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9863)

Koosneb Karksi kiriku armulaua lina konserveerimistööde kaardist ja tehtud tööde kirjeldusest. Lisades fotod armulaua linast.

2012
Karksi kirik. Kiriku suure akna restaureerimise aruanne. L. Männik
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10859)

Säilik sisu on järgnev: tööde teostust, tööde loetelu; Ehitustööde päevik; Restaureeritavate akende ja detailide märkimised joonised; töökojas tehtud fotod akende restaureerimisest; fotod akendest.

Karksi kirik. Arheoloogiline järelevalve kiriku piksekaitse maanduskaabli kaevamisel 2012. Aastal. M. Malve ja R. Roog
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1317)

Arheoloogilise järelvalve Karksi kiriku piksekaitse maanduskaabli kaevamise aruanne, kus kirjeldatakse erinevaid arheoloogilisi leide ja maanduskaabli trassi. Sisaldab Karksi kiriku maanduskraavide plaani ja fotosi Karksi kirikul tehtud kaevamistest.

2013
Karksi Peetri kiriku seinaviimistluste uuringute tegevuskava. H. Tuksam
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 21046)

Tegevuskava remondieelsete viimistluskihtide uuringute tegemiseks seinte allosas (kuni 2.10 m kõrguseni). 

2013
Karksi Peetri kiriku seinaviimistluste uuringute tegevuskava. H. Tuksam
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12139)

Uuriti seina alaosas sinise õlivärvi all olevaid kihte. Säilik sisaldab uurigutulemuste sõnalist kokkuvõtet, fotosid, sondaažide plaani ja 9 sondaažikaarti. 

2018
Karksi kiriku pikihoone välisuste restaureerimistööde tegevuskava. Ajataju OÜ, K. Küünarpuu
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 34138)

Fotod ukse seisukorrast ja tööde kirjeldus restaureerimiseks. Kavandatud: värvikihtide eemaldus välisküljel ja lihv siseküljel, vajalikud puiduparandused, varvaslaua lisamine siseküljele, uuesti viimistlemine.