Esileht
SAAREMAA
RUHNU UUS KIRIK

RUHNU UUS KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1997
Ruhnu uus kirik. Puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4036)

Sisaldab hetkeolukorra kirjeldust ja restaureerimisettepanekuid. Lisas esialgsed katusetarindite mõõdistusjoonised ja mustvalged (prinditud) fotod hetkeolukorrast.

 

2002
Uus kirik – läänefassaadi aknalengide osaline väljavahetamine. T. Villemsoo, T. Vainküla
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4880)

Sisaldab tehtud tööde kirjeldust ja kleebitud värvifotosid tööprotsessist.

 

2002
Ruhnu kiriku piksekaitsepaigaldis. Tööprojekt. Eldeco Inseneribüroo

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13175)

Sisaldab spetsifikatsiooni ja paigaldusjoonist.

 

2002
Vana puukirik – hoone ehituslike osade ja siseinterjööri restaureerimine. Uus kirik – siseinterjööri restaureerimine. T. Villemsoo, S. Simson, T. Vainküla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4879)

Sisaldab uues ja vanas kirikus tehtud konserveerimistööde kirjeldust, dokumenteerivaid fotosid, töövõtulepingut, ehitusmaksumuse kalkulatsioone.

 

2009
Report on Visit of the two Churches of Island of Ruhnu/Estonia. Institut für Holztechnologie und Holzbiologie, dr. rer. nat. Uwe Noldt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11974)

Fotodega illustreeritud ingliskeelne Ruhnu uue ja vana kiriku putukkahjustuste ülevaatuse raport. Sisaldab ka soovitusi kahjustuste tõrjeks.


 

2011
Ruhnu uus kirik: muinsuskaitse eritingimused mardika-rünnaku tõrjeks, kiriku torni osaliseks restaureerimiseks, mardika-rünnaku monitooringu tegevuskava. J. Metslang, M. Laht, K. Pilt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10837)

Sisaldab tarindite ja nende seisukorra kirjeldust, kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite loetelu, mardikarünnaku monitooringu tegevuskava, muinsuskaitse eritingimusi:
a) monitooringu teostamiseks
b) mardikatõrje teostamiseks, sh tabeleid kultuuriväärtuslike tarindite vastupidavusest tõrje füüsikalistele ja keemilistele meetoditele ja loetelu elementidest, mida tuleb kaitsta töötluse mõjude eest.
c) torni osaliste restaureerimistööde teostamiseks.
Lisas mõõdistusjoonised ja fotod (välis- ja sisevaated).


 

2012
Ruhnu kivikiriku torni kandetarindite osalise tugevdamise projekt. Tartu EKE Projekt OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-16329)

Sisaldab kiriku tarindite kirjeldust, torni tarindite tugevusarvutuste tulemusi ja restaureerimislahenduste kaalumist, tugevduslahenduste kirjeldust (vanade konstruktsioonide tugevdamine uute elementide lisamisega), nõudeid ehitustöödele. Joonised (plaanid, vaated, sõlmed).

 

2016
Ruhnu uus kirik. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ, A. Pihl

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13081)

Sisaldab fotodega illustreeritud hetkeolukorra kirjeldust ning restaureerimisettepanekuid. 

 

2019
Ruhnu uus kirik. Kirikutorni kagunurga katuse kattepleki remonttööde tegevuskava. Willu OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 35856)
 
Vajalike tööde kirjeldus torni kagunurgas lahtitulnud pleki tagasikinnitamiseks, foto tornist. 
 
 
2019
Ruhnu uue kirikutorni kagunurga katusepleki paigaldus. Tööde teostamise aruanne. Willu OÜ, Andres Lebin
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 36682)
 
Tehtud tööde kirjeldus koos dokumenteerivate fotodega. 
 
 
2020
Ruhnu uus kirik. Kiriku kellatorni laudise, laudise konstruktsiooni ja katusepleki restaureerimistööde tegevuskava. Willu OÜ, Andres Lebin
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 38878)
 
Kavandatud tööde kirjeldust ning hetkeolukorra kirjeldus koos fotodega. Lisatud laudise profiilijoonised.