Esileht
SAAREMAA
RUHNU UUS KIRIK

RUHNU UUS KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1934

Kirik on heas seisus. On olemas piksevardad. Samas nenditakse, et ahjud on puudulikud, mistõttu on kirik talvel kütmata.

Allikas: Ruhno koguduse kirjavahetus, 1934. aasta visitatsiooniprotokoll (EELK arhiiv, s. 5248)
 

1997

Puitkonstuktsioonide tehnilise seisundi ülevaatus

Nenditakse, et kiriku puitkonstruktsioonides esinevad väga suured putukkahjustused. Kahjustunud on ca 50% vanade konstruktsioonide mahust. Tornikiivri osa avariiohtlik. Seenkahjustusi ei leitud.

Allikas: Ruhnu uus kirik. Puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus OÜ (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4036)

 
 
1998
 
Valmistati uus tammepuust altariplaat
 
Allikas: Ruhnu uus kirik 1912-2012 : ajaloo lühivaade ja allikapublikatsioone. Koostaja Sirje Simson. Ruhnu, 2012.
2002

Läänefassaadi akende restaureerimine

Putuk- ja mädanikkahjustustega lengiosad asendati. Lengid taaspaigaldati montaaživahuga.

Allikas: Uus kirik – läänefassaadi aknalengide osaline väljavahetamine. T. Villemsoo, T. Vainküla (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4880)
 

Pingistiku remont

Asendati 10 kahjustunud altarivõre pulka; parandati pingistiku kahjustunud osad.

Allikas: Vana puukirik – hoone ehituslike osade ja siseinterjööri restaureerimine. Uus kirik – siseinterjööri restaureerimine. T. Villemsoo, S. Simson, T. Vainküla. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4879)
 

2002-2003

Katusekonstruktsioonide remont

Remonditi katusekonstruktsioone, lääneotsal asendati plekipaane, paigaldati piksekaitse.

Allikad: Ruhnu uus kirik. Ülevaatusakt. 2016 Rändmeister OÜ, A. Pihl (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13081); PÜP toetuse andmed Kultuurimälestiste registris.
 

2009

Puitosade uuring

Uuringus leitakse, et uue kiriku peaaegu kõik puitosad on ulatusliku putukkahjustusega. Soovitatakse tervikliku tõrjet gaasitamise või kuumutamise näol.

Allikas: Report on Visit of the two Churches of Island of Ruhnu/Estonia. Institut für Holztechnologie und Holzbiologie, dr. rer. nat. Uwe Noldt (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11974)
 

2000

Risti ja tornimuna konserveerimine

Rauast rist ja tinast tornikuul võeti alla, puhastati, kullati uuesti ja taaspaigaldati. 

Allikas: Ruhnu uus kirik 1912-2012 : ajaloo lühivaade ja allikapublikatsioone. Koostaja Sirje Simson. Ruhnu, 2012.

2012

Torni puitkonstruktsioonide remont ja tugevdamine

Allikad: PÜP toetuse andmed Kultuurimälestiste registris; Teder, Merike. Ruhnu uue kiriku remont jäi omanikuga kooskõlastamata. – Postimees, 2012, 24. september
 

2016

Tehnilise seisukorra uuring

Uuringuga leiti, et:
• vajalik oleks pinnase planeerimine kiriku ümber, et sadevesi hoonest eemale juhtida
• seinte maakivimüüritis on heas seisukorras
• seinte puitosad on putukkahjustustega
• põrandate seisukord on rahuldav
• pikihoone katuse, kellatorni ja tornikiivri kandekonstruktsioonid ulatuslike putukkahjustustega
• katuste kattepleki eluiga lõpukorral
• avatäited rahuldavas seisukorras

Allikas: Ruhnu uus kirik. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ, A. Pihl (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13081)
 

2019

Kirikule paigaldatakse välisvalgustus

Allikas: Urvet, Jaan. Ruhnu kirikud säravad valguses. – Eesti Kirik, 2019, 6. november

 

Torni kagunurga remont
Lahtitulnud plekipaanid asendati, proteesiti putukkahjustustega nurgaposti, asendati laudist. 

Allikas: Ruhnu uue kirikutorni kagunurga katusepleki paigaldus. Tööde teostamise aruanne. 2019. Willu OÜ, Andres Lebin. Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 36682