Esileht
SAAREMAA
RUHNU UUS KIRIK

RUHNU UUS KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:

1. Ruhnu uus kirik 1912-2012 : ajaloo lühivaade ja allikapublikatsioone. Koostaja Sirje Simson. Ruhnu, 2012

EELLUGU

Ruhnu uue kiriku ehitamist hakati kavandama juba 1840. aastal. 1842. aastal esitati esimene projekt (arh. Reidschreiber), 1845. aastal kooskõlastati muudetud projekt. Rahapuudusel jäi uus kirik toona siiski ehitamata. 

KIRIKU EHITAMINE

1908. aastal kinnitati arhitekt Otto Hoffmanni koostatud projekt uue kiriku rajamiseks.

1. mail 1910 pandi uuele kirikule nurgakivi.

Kirik ehitati projektist erinevalt. Koori põhjaküljele rajati käärkamber, muutus torni- ja eeskojaakende kuju ja paigutus. Pikihoone arhitektoonika sai projektijärgne, kuid kivist otsaviilude teisenenud aknalahendus tõi kaasa muudatusi kooriruumis: veidi kitsam ja madalam tammeparketist põrandaga kooriosa kujunes pikihoonesse avatud ruumiks, projektjoonisel nähtav võidukaaretala puudub. Altargi sai teistsuguse näo.Projektis oli kirik kavandatud täispalkhoonena, tegelikkuses tehti seinad tahutud maakividest. Kivid tahuti kohapeal. Ehituse töödejuhatajaks oli Kuressaare ettevõtja Aleksander Trei, kes palkas töölisi Muhust ja Saaremaalt.

Rist paigaldati torni tippu 20. septembril 1911. aastal.

Kirik pühitseti 20. juulil 1912. aastal.
 

KIRIK PÄRAST II MAAILMASÕDA

Nõukogude ajal oli kirik mõnda aega hüljatud ja lühikest aega (1952-1953) kasutusel koguni viljalaona.

Kirik taaspühitseti 1988. aastal.