Esileht
SAAREMAA
KURESSAARE

KURESSAARE LAURENTIUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad:

1. EELK Konsistooriumi arhiiv. Kuressaare Laurentiuse kirik.

1870

1870. aastal esimene kapitaalremont kiriku kroonika andmeil

1881

1881. aastal järgmine remont seoses uue oreli ehitamisega

1890

1890. aastal kingiti kooriruumi kahe idaakna kaunistamiseks klaasistik

1895

1895 annetati värviline klaasistik ka kolmandale, lõunaseinas olevale aknale

19. sajandi lõpul muudeti koori akende kuju ristkülikulistest ümarkaarseteks

1933

1933 kapitaalremont, mille käigus restaureeriti torni kiiver
 

1960

3/4 lae pindala uuesti krohvimine; käärkambri ja esiku lae krohvimine. Seinte valgendamine; paneeli värvimine.

 

1961
Torni remont – simsi parandamine, katuse parandamine, krohviparandused, torni valgendamine ja aknaraamide värvimine. Lõunapoolsele küljele tugisamba ehitamine, kuna müür on ülevalt 3–4m ulatuses pikuti lõhki ja kiriku katuse raskuse tõttu vajub välja; välisvalgendamine täies ulatuses.

 

1966

Kiriku eeskoja katuse remont.

 

1976

VRV Saaremaa brigaad valmistab uue lae – seinte krohvimine ja valgendamine ning puitosade värvimine jääb teha koguduse juhatuse poolt palgatud töölistele. Uus lagi puitkiudplaatidest, vahed pahteldatakse ja lagi üleni valgeks. Akende ja uste avaused värviti üle. Lahtine krohv eemaldati, krohviti ja värviti üle helebeeži lubjavärviga. Taastati dekoratiivsed seinamaalingud külgseinte ülaosas ja võidukaarel, millised olid palju aastakümneid lubjakihtidega kaetud. Võidukaarel kujundati gooti kirjas salm “Jeesus Kristus on sama eile, täna ja igavesti” ning lääneseinale orelikoori alla välisukse kohale “Rahu Jumal olgu teie kõikidega”. Koguduseliikmete poolt värviti valgeks rõdubarjäärid, kantsel, aknad.

 

1980

Kiriku torni pleki vahetus, torni ja ühtlasi kogu kiriku välised krohviparandused ning valgendamine. 

1966

Kiriku esikoja katuse remont

1974

1974. aasta remont hõlmas põhiliselt kooriruumi, vähesel määral ka käärkambri lääneseina väliskülge, kuid piirduti peamiselt sisetöödega. Avastatakse baroksed maalingud, mida arvatakse pärinevat 1733. aastast peale remonditöid. Maalingutelt eemaldati lahtine krohv, tehti sondaaže ja šurfe. Sondaažide teostamise käigus ilmnes neli kujundusliku iseloomuga viimistluskuhti. Tehti maalingufragmentide ülesmõõtmisjoonised ja uuriti dekoorivabasid viimistluskihte. Esimene kapitaalremont toimus kiriku kroonika andmeil 1870. aastal. Järgmine remont toimus 1881. aastal seoses uue oreli ehitamisega. 1890. aastal kingiti kooriruumi kahe idaakna kaunistamiseks klaasistik, 1895 annetati värviline klaasistik ka kolmandale, lõunaseinas olevale aknale. Järgmine suurem remont 1901. 1933 kapitaalremont, mille käigus restaureeriti torni kiiver. 19. sajandi lõpul muudeti koori akende kuju ristkülikulistest ümarkaarseteks. 

Vt Publitseerimata aruanded: Villem Raami aruanne

2001

Katuse tarinditest eemaldati putuk-ja kuivmädanikkahjustustega puit, vahetati müürlatt, kahjustatud piirkondades paigaldati sarikatele metalltõmbid, tänavapoolsele sissepääsule ehitati uus katusetarind, pikihoone ja kooriruumi kooriruumi katused kaeti uute S-kividega „hollandi kivi”, katuse hooldamise lihtustamiseks asendati lubiseguga paigaldatud harjakivid valgete harjakividega, osa räästast kaeti sileda valtsitud tsinkplekiga, hoone nurkadesse paigaldati ümarad tsinkplekist vihmaveetorud, katuse ja seina liitekohad kaeti tinaplekiga ja värviti katusega samasse tooni.
Kellatorni vahelagede põrandate talad tasandati lisalattidega ja laudistati, puitkonstruktsioonid antiseptiti, põrandatesse tehtud avad piirati piiretega, osaliselt asendati treppredelite astmed ja põsepuud, pööningu sissepääsu avasse valati kolm betoonist astet vastavalt seinaava laiusele.
Pikihoone külgmüüritised seoti kuumtsingitud tõmbide abil, käärkambri vaheseinale laoti tugipiilar tagamaks seina stabiilsust hoovirõdu kohal. Karniisikivid ankurdati müüritise külge roostevaba terasest lattraua ja roostevaba kiilankrutega. Ehituse lõpus taastati seinapindade  

Vt Publitseerimata aruanded. Kuressaare Laurentiuse kiriku restaureerimistööde aruanne 2001 Karukell AS

2006

Eeskoja põranda keraamiline plaat koos betoonaluse ja osalise alupinnasega eemaldati, aluspind tasandati sõreda liivaga, millele paigaldati põranda soojustuseks EPS. Soojustus kaeti kilega, armeeriti ja betoneeriti. Põrand viimitleti paekiviplaatidega UNGRU. Soolkahjustustega seinakrohv eemaldati ja sein puhastati. Kahjustatud kohtadele paigaldati uus lubikrohv. Seinapind töödeldi lubjaveega ning värviti lubivärviga. Paigaldati uus elektrijuhtmestik koos sisevalgustite ja lülititega, sepistatud välisvalgustid korrastati. Laest eemaldati vana puitkiudplaat koos rooviga, paigaldati uus roovitus ja õlivärviga värvitud profileeritud kaanega laelaudis. Olemasolev vasakpoolne puittrepp puhastati, remonditi ja kaeti uue värviga. Kahjustunud puitosad asendati. Eeskoja paremale küljele valmistati uus puittrepp, analoogne olemasolevaga. Eeskojast rõdule viiv uks puhastati, remonditi ja kaeti uue värviga. 

Vt Publitseerimata aruanded: EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku eeskoja restaureerimistööde aruanne Karukell AS 2006

2008

2008 Seinte puhastamine pealmistest kihtidest ning krohviparandustöid.

2008 - 2009 Teostati ehituslikud uuringud ja viimistluste ja värvidekoori uuringud. Restaureeriti kiriku kooriruum. Krohvisondaažid tehti põhjaseina niši palendite alläärde. Pealmise paksu krohvi alt tuli nähtavale varasem ebatasase pinnaga krohv, kus on säilinud vanimad värvikihid, mis pärinevad Põhjasõja järgselt ülesehitatud kirikuhoonest: hall, helehall ja valge.

2009

2009 Kooriruumi restaureerimine. Väjapuhastati, kinnitati ning eksponeeriti säilinud maalingud, taastati puuduvad maalinguosad ja toneeriti säilinud maalingute kaod. Vahetati lae roopid. Irduv laekrohv ankurdati laudise külge ja varisemisohtlik krohv kinnitati injekteerimismördiga. Tehti ka krohviparandusi. Lammutati ahi ning korstna ava müüriti kinni. Aknalauad puhastati õlivärvidest ja valmistati uueks värvimiseks linaõlivärviga.

2010

2010 Seinte täiendav puhastamine ja kruntimine, orelirõdu aluse lae ettevalmistustööd ja kruntimine.

2014

2014 - 2015 Tööde eesmärgiks oli interjööri viimistlustööde lõpuni viimine. Tõsteti käärkambri põrand algsele kõrgusele, avati käärkambri kinni müüritud uks, puhastati pealmised maalipinnad säilitades võimalikult palju ajalooliseid lubja- ja värvikihte. Tehti krohvimistöid, eemaldati niiskuskahjustused. Olulisemateks töödeks oli kantsli algse väljanägemise taastamine ning pikihoone rõdualuste sammaste marmoreeringu ja maalitud seinafriisi restaureerimine.