Esileht
SAAREMAA
TEADUSLIKUD UURINGUD

TEADUSLIKUD UURINGUD

2012: Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kirikus. Villu Kadakas, Kaire Toming; tellija Rändmeister OÜ. Tallinn, 2012.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–10776)

Varasemate põrandate kõrguste ja säilimisastme väljaselgitamine. Leiti jäljed kahest varasemast põrandast kuni 60 cm sügavusel, samuti hauapkambrite jäänused ning üks lubjakivist hauaplaat. Praeguse puitpõranda alune pind täidetud 60 cm sügavuseni mitmesuguse lammutusrusu kihtidega, milles säilinud kahe põranda jäänused. Kaevati 9 šurfi vahemikus 4.–6. aprill.

2012: Arheoloogiline järelvalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2012. a. – aruanne. Garel Püüa; tellija EELK Kuressaare kogudus. Kuressaare 2012.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–10777)

Arheoloogiline järelvalve pikihoone idaosa põrandate vahetamisel. Laudpõrandast 40–60 cm sügavamal tuli rusutäitest välja peamiselt sekundaarses kasutuses olevatest hauaplaatidest koosnev dolomiitpõrand (18. s. I pool). Kooriruumi eest leiti kolm paekiviseintega hauakambrit ning pikihoone põhjaküljelt vana käärkambri esisest alkoovist silindervõlviga keldriruum, mis õnnestus osaliselt täiterusust tühjendada.

2013: Arheoloogiline järelvalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2013. a. – aruanne. Garel Püüa; tellija EELK Kuressaare kogudus. Kuressaare, 2013.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A–11493)

Jätk 2012. a. alanud tööle – arheoloogiline järelvalve põranda vahetamisel pikihoone lääneosas. Laudpõrandast 40–60 cm sügavamal tuli rusutäitest välja peamiselt sekundaarses kasutuses olevatest hauaplaatidest ja nende toorikutest koosnev dolomiitpõrand (18. s. I pool). Lisaks õnnestus osaliselt fikseerida 17. s. hauakambri kontuur.

2014: Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kiriku vanas käärkambris 2013. a. märtsis. Aruanne. Garel Püüa; tellija EELK Kuressaare kogudus. Kuressaare, juuli 2014.
(Muinsuskaitseameti arhiiv. A-11492)

Arheoloogilised eeluuringud vana käärkambri põhjaosas, tööde eelduseks oli 2012. a. vana käärkambri esisest alkoovist leitud silindervõlviga keldriruum pikihoone põhjaküljel, mille lõunapoolne osa tühjendati täiterusust. 2014. a. kaevatud šurfiga tuvastati paeplaatidest põranda olemasolu ka keldri põhjapoolse otsaseina ees. Šurfiga satuti ka keldri kinni müüritud ja vähemalt 100 cm laiusele ukseavale. Algselt plaaniti keldrisse paigutada tehnoseadmed, ent paigutati mujale, siis ruumi laiemalt avama ei hakatud.