Esileht
SAAREMAA
KÄRLA

KÄRLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963

Kärla kirik. Inventariseerimisjoonis – 8.10.1963. Plaanistaja: R. Liivaorg

(Muinsuskaitseameti arhiiv. Säiliku nr: Ü-1245)

Sisaldab asendiplaani, põhikorrust, II korrust (torni osa), III korrust (torni osa), IV korrust (torni osa), V korrust (torni osa), lõiget ja ruumide eksplikatsiooni.

2009

Muinsuskaitse eritingimused kiriku remondiks 2009. Tõnu Sepp.

Sisaldab ülevaadet kiriku ajaloost ja ehitusloost ning hetkelise olukorra kirjeldust. Veel sisaldab dokument muinsuskaitseliselt väärtuslikke detaile ja eritingimusi.
 

2020

Tegevuskava. Lõuna külje vasakult III ja IV aknaploki restaureerimine. Esuteks OÜ, Ainar Armus, 2020.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38494, digitaalselt kättesaadav. Eraldiseisvana kuuluvad siia kaks fotot kõnealustest akendest, kooskõlastusega nr 3849)

Sisaldab akende seisukorra kirjeldust, nõudeid töödele.

 

Kärla kiriku lõuna külje III ja IV aknaploki restaureerimistööde aruanne. Esuteks OÜ, Ainar Armus, 2020.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40789, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab akende seisukorra kirjeldust, tööde kirjeldust, fotosid.

Teadmata aasta

Fassaadijoonised.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 24686, digitaalselt kättesaadav)