Esileht
SAAREMAA
KÄRLA

KÄRLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963

Kärla kirik. Inventariseerimisjoonis – 8.10.1963. Plaanistaja: R. Liivaorg

(Muinsuskaitseameti arhiiv. Säiliku nr: Ü-1245)

Sisaldab asendiplaani, põhikorrust, II korrust (torni osa), III korrust (torni osa), IV korrust (torni osa), V korrust (torni osa), lõiget ja ruumide eksplikatsiooni.

2009

Muinsuskaitse eritingimused kiriku remondiks 2009. Tõnu Sepp.

Sisaldab ülevaadet kiriku ajaloost ja ehitusloost ning hetkelise olukorra kirjeldust. Veel sisaldab dokument muinsuskaitseliselt väärtuslikke detaile ja eritingimusi.