Esileht
SAAREMAA
KÄRLA

KÄRLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

ALLIKAD

 

 

1930. AASTAD

1933. aastal on asendatud mustast raudplekist pikihoone lõunapoolne katus tsingitud terasplekist kattega.

1940. AASTAD

1943. aasta eelarve kulude aruandes on välja toodud kiriku torni ehitus ja trepi parandus summas 1023,73.
1948 parandati sõjas hävinenud tornikiiver.

1970. AASTAD

Fassaadide ja katuse restaureerimine

1972. aastal parandati plekkkatuse katkised kohad ja parandati krohv sees ning valgendati seinad.
1973 elektrifitseeriti kirikuhoone ning uuendati torni vahelagi ja parandati trepp.
1974 asendati vana pikihoone ja katus punase eterniitkatusega. Kiriku lõunakülje väärialune osa eraldati kerge vaheseinaga talvekirikuks (käärkamber on Kärlal äärmiselt väike).
1975 krohviti ja valgendati torni kolm väliskülge.
1976 lõpetati kiriku katuse uuendamine ning tehti krohviparandus ja valgendamine hoone lääne- ja põhjaküljel. Parandati ja värviti uksed ja aknad.
1977 tehti täielik siseremont: parandati krohv ja valgendati kogu kirik, kaasaarvatud käärkamber ja eeskoda. Värviti sobivates värvitoonides kõik puitosad.
1978 lõpetati torni remont; kõrvaldati vana kiiver, jätkati sarikate otsad, valmistati ja paigaldati uus rist ja muna ning torni katus kaeti tsinkplekiga.
1979 jätkati välist krohviparandust ja valgendamist ning tehti korda idakülg.
 

2020

Lõunakülje vasakult III ja IV aknaplokkide välimised raamid ja lengid on suures ulatuses pehastunud.

Vt Tegevuskava. Lõuna külje vasakult III ja IV aknaploki restaureerimine. Esuteks OÜ, Ainar Armus, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38494, digitaalselt kättesaadav. Eraldiseisvana kuuluvad siia kaks fotot kõnealustest akendest, kooskõlastusega nr 3849.

Lõunakülje kahe akna restaureerimine (Esuteks OÜ).

Vt Kärla kiriku lõuna külje III ja IV aknaploki restaureerimistööde aruanne. Esuteks OÜ, Ainar Armus, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40789, digitaalselt kättesaadav.