Esileht
SAAREMAA
KÄRLA

KÄRLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

ALLIKAD

1. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus 1996

2. Muinsuskaitse eritingimused kiriku remondiks. Tõnu Sepp. 2009

KIRIKU RAJAMINE

Kirik ehitati aastatel 1842-1843 varisemisohtlikuks muutunud ja 1842. aastal lammutatud keskaegse (ehitatud arvatavasti 13. sajandil, mille kohta allikad puuduvad) kiriku asemele. Kirikuhoone projekti koostanud arhitektiks on pakutud E. Leueneri. Kirikul on ühelööviline kooriruumita pikihoone, 3-osaline atikakorrusega läänefassaad ja selle keskel hiljem valminud neogooti telkkiivriga 4-nurkne torn.

Eksterjöör on ranges klassitsistlikus stiilis, millele on iseloomulikud konsoolfrontooniga 4-nurksed aknad peakorrusel ja läänefassaadi raskepäraselt tõusev arhitektuurirütm, mida rõhutavad tugevad karniisiliistud ja ampiirselt ümarad aknaavad.

Sisustuses Buxhövdenite renessanssepitaaf. Tornis on kaks kella – väiksem aastast 1705 ja suurem 1794.

Ehitusmaterjaliks on murtud ja kohati tahutud paekivi. Aknaavadel on osaliselt kasutatud keraamilist tellist. Karniisid ja akende ning uste raidraamid ja frontoonid on tahutud dolomiidist. Seinad on krohvitud.