Esileht
SAAREMAA
JAANI

SAAREMAA JAANI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest


Allikad: 

ERA.5025.2.8782 // MKA A-7814 – Katuse restaureerimise aruanne. Kilumets, Juhan; Pihl, Ain. 2007.

ERA.5025.2.10673 // MKA A-9705 – Kantsli kõlaräästa restaureerimistööde aruanne. Kilumets, Juhan. 2008.

 

Laeremont hiljemalt 19. sajandi II poolel. 

1923 kuludest:
 –torni parandus 10 000mk
 –katuse parandus 5000mk
 –kirikuakende parandus 4000mk

1929. aastal oreli parandus.

1931. aastal tellitakse Saksamaalt kirikukell; minister heidab ette, et kella võinuks tellida Franz Krulli tehasest, hoides seejuures ära tollimaksud.

1935. aastal eraldatud 50 krooni katuse ja torni parandusteks, kuludest parandustöid välja ei loe, tuludes toetus märgitud.

1937. aasta suvel kiriku müüride krohvimine ja valgendamine, torni kiviosa parandamine ja valgendamine, 600 kr.

1939. aastal kirikutorni parandus 500 kr.

1940. aastal kirikutorni parandus 600 kr.

1954. aastal remonditi lage, selle käigus avastati mädanenud aampalk. 1958. a. langes juba krohvi alla, parandustööd tehti kipsiga.

1956. aastal kiriku siseruumi valgendamine – töö läbiviijad samad kes Karja kirikus 1955. a.

1958. aastal määriti läbitilkuvat katust Jaanis leiduva erilise savi- ja liivaseguga. Töölised pidavat olema samad, kes remontisid ka Karja kirikut.

1959. aastal alustati kapitaalremont.

1974. aastal alustati remonti, mis kestis aastaid, mistõttu peeti teenistusi käärkambris. Remondi käigus lapiti katust, värviti aknaraamid, valgendati ruume.

2006–2007. aastal viidi läbi Rändmeister OÜ poolt katuse- ja laekonstruktsiooni restaureerimistööd. Asendati 93 jm müürlatte; 3 tõmbtala, 18 laetala (sh proteesiti üks sõlm), proteesiti 24 sarikat ja asendati üks, proteesiti 3 penni. Lagi taastati viimistlemata kaanetuslaudisena – vana krohvialust laelauda kasutati minimaalselt. Täielikult asendati ka torni hävinenud vahelaetarindus. Lagunevad viilumüürid armeeriti betoonvööga, viilumüüri katteplaate jagus vaid ühele viiluküljele, mujale paigaldati uued dolomiitplaadid – ankurdatud roostevabast terasest tüüblitega. Müüriankrud konserveeriti ja taaspaigaldati. Ühtlasi restaureeriti võidukaare sein – asendati kahjustunud puitkonstruktsioonid ja krohviti; krohviparandusi tehti ka seinte ülemistes tsoonides.

2008. aastal viidi läbi Rändmeister OÜ poolt kantsli kõlaräästa restaureerimistööd. Kõlarääst asus hiljemalt 19. s. II poolest laeremondi järgselt kiriku pööningul. Kõlarääst viidi töökotta, roideotsad tasandati ja proteesiti väheselt, kadunud tipudetaili asemele valmistati uus lukuklots. Viimistluspinnad puhastati, lubjaplekkide eemaldamiseks siseküljel kasutati nõrka sidrunhappe lahust. Kuna kõlaräästast ei saanud eksponaat, vaid sisustusdetail, otsutati ebaühtlane viimistluspilt linaõlivärviga laseerivalt katta. Kõlarääst paigutati kantsli kohale korpuse teljele 22.6.2007.