Esileht
SAAREMAA
KARJA

KARJA KATARIINA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded Karja kiriku kohta

1955
Tehnilise ülevaatuse akt Karja kiriku kohta. 1955. T. Böckler.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11755)

Lühike ülevaade kiriku ajaloost ja ehitusest, hoone tehnilisest seisukorrast; kiriku siseruumide, inventari ning ümbruse kirjeldus. Ettepanekud, millises järjekorras teostada remondi- ning restaureerimistöid, esitatud on ka mõned fotod.


1976
Karja kiriku kapitaalremondi tehniline tööprojekt. Kaust I – Elektrotehniline osa.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11756)

Seletuskiri remonttööde teostamise kohta, üksikasjalikult on esitatud materjalide spetsifikatsioonid, energiamüügi tehnilised tingimused ning joonised (asendiplaan, el.valgustusseade, skeem).


1977
Kingissepa raj., Leisi k/n. Karja kirik pastoraadiga. Situatsiooniplaan. K. Aluve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-3027)

Situatsiooniplaan.


1980
Karja kirik. Inventariseerimisplaan
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1035)

Avaldus uue katuse ehitamise kohta, kiriku plaanid ja vaated (1963), finantsarvestused.


1981
Karja kirik. Katusekonstruktsiooni ja võlvipealse ülesmõõtmine. Köide I. H. Toss.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr. Ü-555)

Seletuskiri ja joonised: Karja kiriku situatsiooniskeem, katusekorruse plaan, lõiked; käärkambri katusekorruse plaan ja kamin, põhjaseina tugipiilar ja idaviilu kamin.


1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti digitaalarhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, ajaloolise struktuuri skeemist ning tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest. Lisaks on loetletud kirikus asuvad kunstimälestised ning kirikut käsitlev bibliograafia. Arhitektuurimälestise passi juurde kuuluvad ka 1982-3. aastal Villem Raami poolt pildistatud mustvalged fotod kirikust ning ehitise asendi- ja põhiplaan.


1984
Teaduslik-metoodilise juhendamise ja autorijärelvalve žurnaal. Objekt: Karja kiriku kapitaalremont.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2520)

Koopia Karja kiriku remondijärgse avamise aktist, detailide joonised, kiriku plaan ja vaated.


1984
Karja kirik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 373)

Põhiplaanid, mõõtmisjoonised aastatest 1976, 1953, 1981,1984.


1985
Fotokoopiad Tartu Riikliku Ülikooli Kunstiajaloo kabineti negatiividest. Karja kirik. Köide XVI .

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1469).

Säilik sisaldab Tartu Riikliku Ülikooli Kunstiajaloo kabinetis leiduvat fotomaterjali Karja kiriku kohta, samuti ülesvõtteid 1923. a. Paulseni poolt teostatud joonistest. Fotod.


1997
Kunstimälestised Kingisepa raj. Karja kirikus.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/7 III köide)

Fotod interjöörist, restaureerimis-konserveerimistööde aruanne (aasta 1997, objekt: Balthasar Raschky Karja kiriku kantsel, puit, polükroomia).


1998
Karja kirik. Restaureerimistööde aruanne 1996-1998.a. Frantsiskus OÜ, A.Pantelejev, T.Parmakson.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3973)

Säilik sisaldab restaureerimistööde aruannet (lõunaeeskoja katuse uuendamine, kiriku tugipiilarite restaureerimine, sokli restaureerimine), 3 skeemi ja fotosid. Kõik fotod on tehtud T. Parmaksoni poolt 1996-1998.a.


2001/2005
Kunstimälestised Kingissepa raj. Karja kirikus.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/7, IV köide)

Fotod interjöörist, kroonlühtri konserveerimistööde aruanne (direktor: R. Tuvike, konservaator: R. Saarmets; aasta 2001) ning konserveerimistööde kaart (objekt: piiblipuldi kate, konservaator: R. Paas, aasta 2005). Fotod.


2005
Karja kirik. Trapetsplaatide varikatus. Rändmeister OÜ, A. Pihl, J. Kilumets.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13263)

Seletuskiri hauaplaate kaitsva varikatuse kohta, selle konstruktiivsest lahendusest ja hooldusest; teksti täiendavad vastavad joonised plaatidest (lõiked, otse- ja külgvaated) ja plaatide praegusest asukohast.


2005
Kunstimälestised Kingissepa raj. Karja kirikus.

(Muinsuskaitseameti  vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/7, I köide)

Säilik sisaldab fotosid seinamaalidest ja interjöörist, teostatud tööde vastuvõtuakte, aruandeid väljasõidust Saaremaale, samuti kiriku asukohaplaane. Konserveerimistööde kaart (objekt: piiblipuldi kate, konservaator: R. Paas, aasta 2005).


?
Kunstimälestised Kingissepa raj. Karja kirikus.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 1-5/7, II köide)

Skulptuurigrupid triumfikaarel. Fotod.


2010
Kooriruumi maalingute uuringud. H. Hiiop, M. Kallas, K. Matteus.


1924. a. H. Kjellini poolt teostatud restaureerimistööde mahu ja kooriruumi seintel säilinud originaalmaalingute ulatuse väljaselgitamiseks teostatud uuringute aruanne.