Esileht
SAAREMAA
KAARMA

KAARMA PÜHA PEETRI JA PAULI KIRIK

Arhiivifotod

1. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8957. Tehnilise seisukorra akt Kaarma kiriku kohta. ENSV Arhitektuurivalitsus. Koostaja: T.Kallas.. Aruandes puudub eraldi fotoallkirjade nimekiri. Fotode allkirjadena on esitatud väljavõtted tekstist, milles on viidatud antud foto(de)le.
2. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-195. Aruanne Kaarma kiriku väliuurimustest. Koostajad: V.Raam, K. Aluve. 1959.
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1363. Aruanne komandeeringust Kaarma kirikusse augustis 1971. a. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus. Koostaja: V.Buldas. 1971.
4. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6, II köide. Kaarma kiriku seinamaalide (obj.744) restaureerimis-dokumentatsioon a.1970-1976. Koostajad: Filatov, Ivanova, Liin (?). Graafiline dokumentatsioon.
5. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6, III köide. Dekoratiiv- ja figuraalseinamaalide fragmendid (secco) 13.-15.saj. Kingissepa rajoon, Kaarma kirik. Fotograafiline dokumentatsioon (fotod kordavad osaliselt toimik 4-5/6, I köites olevaid).
6. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-492. Kaarma kiriku tehnilise seisukorra ülevaatus ja edasiste tööde programm. Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. Koostaja: T. Erelt. 1981.
7. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6889. Kaarma kiriku vajumisvastane kindlustamine. Ettepanek. Köide I. Koostaja: V. Järverand. 1984.
8. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3084. Kaarma kirik. Sisedekoratsioon. Koostaja: T. Sepp. 1992-94.