Esileht
SAAREMAA
KAARMA

KAARMA PÜHA PEETRI JA PAULI KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid

 1. Pass, August. Mõni sõnake Kaarma kiriku minevikust: 500-aastase juubeli pühaks. Kuressaare : Kuressaare Nädalaleht, 1907
 2. Vaga, Voldemar. Saaremaa ehitismälestisi. Tartu : Postimees, 1933
 3. Tuulse, Armin. Die Kirche zu Karja und die Wehrkirchen Saaremaas. – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938. Tartu Ülikooli Kunstiajaloo Instituudi väljaanded VIII. Tartu, 1940
 4. Raam, Villem. Kaarma kirik: ehitus ja sisustus. Tallinn, 1971
 5. Raam, Villem. Nelinurkse kooritüübi mõningatest variatsioonidest Eesti keskaegses arhitektuuris. – Kunstiteadus. Kunstikriitika 5. Tallinn, 1983
 6. Pesti, Olavi; Rikas, Külli Saaremaa ajaloo ja kultuurimälestised. Tallinn, 1991
 7. Kilumets, Juhan. Märkmeid Saaremaa kirikute restaureerimisest 1990-1994. - Maja. 1994, nr. 4. Lk. 8-15
 8. Raam, Villem. Ars estoniae medii aevi grates. Rapla, 1995
 9. Eesti Arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja Raam, Villem. Tallinn : Valgus, 1996
 10. Alttoa, Kaur. Saaremaa kirikud = The Churches on the Island Saaremaa. Tallinn : Kunst, 1997
 11. Markus, Kersti; Kreem, Tiina-Mall; Mänd, Anu. Kaarma kirik. Tallinn, 2003

Jooksev info

 • Vaga, V. Haruldane altar Kaarma kirikus. - Vaba Maa. 1933, 3. veebr., lk. 2
 • Kaarma kiriku altar keskaegne haruldus. - Postimees. 1933, 3. veebr., lk. 4
 • Kaarma koguduse ... - Eesti Kirik. 1935, 11. juuli, lk. 6
 • Kaarma koguduse elust. - Eesti Kirik. 1936, 9. juuli, lk. 5