Esileht
SAAREMAA
PÜHA

PÜHA JAKOBI KIRIK

Arhiivifotod

1. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11854. Tehnilise seisukorra akt. Koostaja: T. Kallas. 1955.
2. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/14, köide I.
3. . Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogud