Esileht
SAAREMAA
PÜHA

PÜHA JAKOBI KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:
  1. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996
  2. Püha kirik. Siseviimistluse uuringute aruanne ja restaureerimisprojekt, 2003. Rändmeister OÜ. Koostaja Eva Mölder. (Muinsuskaitseameti arhiiv)

EHITUSETAPP I

13 saj. II pool

Algkiriku rajamine

Pikihoonest valmis alguses plaanitust vaid idasein piilariga, ülejäänud pikihoone oli puidust. Valmis ka nelinurkne koor ning võlvitud käärkamber kiriku põhjaküljel.

Kooril ning käärkambril on erinevad sokliasted, samuti on koori välisküljel erandlikult puhta välispinnaga murddolomiidist seinad.Kõrged aknaavad on raamistatud ühtlaselt terava kvaaderkaarega.

EHITUSETAPP II

14. saj. II pool

Kiriku laiendamine, kivist pikihoone ehitamine

Plaanilahendus lähtub põhijoontes algkavatisest, välisilme määrasid ahtad lühikesed tugipiilarid ja kitsad aknaavad. Valmis ühelööviline, kahe võlvikuga kirikuhoone.
  • Kolm portaali (põhja-, lõuna- ja läänefassaadil), peaportaal läänefassaadil (praegu torni välisseinas).
  • 4-nurkne viilutorn (hävis Liivi sõjas). Torni esiserv lääneküljel toetus kolmele konsoolile, kuid tagasein moodustas viilu siseküljel eenduva kandemüüri.
  • Käärkambri võlvipealne muudeti iseseisvaks korruseks, mis varustati piluakende ja kaminaga. Võlvidele osutav müüritrepp algab käärkambri lääneseinas ja suundub üles läbi koori põhjaseina.

EHITUSETAPP III

~ 1603

Läänetorni ehitamine ning taastamistööd

Liivi sõja käigus 1576.a. põletasid Ivan II sõjamehed Püha kiriku müürideni. Kirik taastati ning sellest etapist pärineb ka massiivne läänetorn, mis pikihoonest tugevasti eendub, samuti raidportaali raamistavad kindluslikud tugipiilarid.
Läänefassaadile on sellest etapist lisatud veel kolmnurkselt sillatud orv veeliistuga ning dekoratiivne ümarnišš.
Ka pea kõik säilinud maalingufragmendid interjööris pärinevad läänetorni valmimise perioodist 17.saj. algusest kuni uue altari paigaldamiseni 18. saj. keskpaigas.
HILISEMAD MUUDATUSED
  • 1753 - Hilisbarokne altarisein (G.Böhme, maaling kuulub uuemasse perioodi)
  • 1793 - Valmis kantsel
  • 1896 - Müüriti kinni külgportaalid
  • 1924 - Praeguse tornikiivri ehitamine peale 1922.a. pikselöögist tingitud tornipõlengut (J.L.Gahlnbäck)