Esileht
SAAREMAA
JÄMAJA

JÄMAJA KOLMAINU KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963

JÄMAJA KIRIK: INVENTARISEERIMISJOONIS
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1236)

Dokument sisaldab Kingisepa Tehnilise Inventariseerimise Büroo poolt teostatud ruumide eksplikatsiooni, kiriku torni lõikejoonist, torni korruste plaane, kooripealse põhiplaani, kiriku põhiplaani ja asendiplaani. Joonised 1963. aasta, joonestaja Maripuu

1984

JÄMAJA KIRIK. ENSV EHITUSKOMITEE ARHITEKTUURIMÄLESTISTE KAITSE INSPEKTSIOON. ARHITEKTUURIMÄLESTISE PASS. KRISTA KODRES. 1984
(https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/Passi%20Skaneerimised/Saare_1_2/DJk.PDF)
Pass sisaldab kokkuvõtlikku ehituslugu ja objekti kirjeldust, mälestises asuvate kunstiteoste loendit, tehnilise seisukorra hinnangut, bibliograafiat, teiste kaitsetsoonis asuvate hoonete loendit, põhiplaani ja fotomaterjali.

2015

EELK JÄMAJA KIRIK: PIKIHOONE IDAVIIL. TEGEVUSKAVA 2015 (5 lk)
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12173)

Dokument sisaldab 2015. aastal teostatud pikihoone idaviilu müüritöödele eelnevat seisukorra lühikirjeldust, nõudeid töödel kasutatavatele materjalidele ja töövõtetele ning tööde tegevuskava. Lisadena on aruandes pliiplekist katte lamavaltside joonis ning müüritöödel kasutatud lubitsementmördi kasutuskäiku, tehnilisi näitajaid ja hoiustamist seletav dokument.