Esileht
SAAREMAA
JÄMAJA

JÄMAJA KOLMAINU KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad:

1. EELK Konsistooriumi arhiiv. Jämaja kogudus.

1924
1924. aasta Jämaja kolmainu koguduse eelarves välja toodud 1500 marka majade parandamiseks 

1925
1925. aasta Jämaja kolmainu koguduse eelarves välja toodud 15000 marka majade parandamiseks.

1935
1935. aasta eelarves väljaminekute alt eraldatud 200 krooni hoonete remondiks.

1936
1936. aasta eelarves välja toodud 300 krooni hoonete remondiks.

1949
1949. aasta eelarves kuudena remondile 953 rbl 11kp.

1943
1943 aasta kuludes 2343 marka remondile.

1950
1950 remondile 765rbl 82kp


1932-1957
Jämaja kolmainu koguduse eelarves iga-aastaselt välja toodud pisemad remondikulud

1959
Remondimaterjal 309rbl 14 kp, töölistele 40 rbl.

1960
Remondimaterjali kulud eelarves.

1961
Käärkambri katuse vahetamine

1971
Kiriku katuse parandamine

1975
Suuremad remont-tööd, kapitaalremont:

 • paigaldati punane eterniitkatus,
 • krohviparandused,
 • lupjamine seest ja väljast,
 • sisse elektrivalgustus

Kogu töö tehti koguduse enda poolt.

1986
Kirikutorni, aknaid ja katust puudutavad tööd:

 • kiriku torni risti, muna ja tipu koonuse remont,
 • torni tipu puitkonstruktsiooni parandamine,
 • torni katuse parandamine,
 • akende asendamine,
 • kiriku katuse kivide kinnitamine tsemendiseguga ja katkiste kivide asendamine

2015
Idaviilu konserveerimistööd:

Rändmeister OÜ teostas 2015. aastal pikihoone idaseina vee-ja soolkahjustuste edasiarenemise takistamiseks konserveerimistöid.

 • teostati idaseina niiskusesisalduse mõõtmised.
 • katteplaatide aluses tsoonis tehti müüri-ja krohviparandusi,
 • purunenud katteplaadid asendati,
 • katteplaadi vuukimistöid,
 • viilumüüri katteplaadid kaeti pliiplekiga, see eraldati müüritisest aluskattega.
 • viilutipu ehiskivi konserveeriti ja kaeti pliiplekist „mütsiga”.
 • idafassaadi paljandunud müüripinnad kaeti minimaalselt sisseviskekihiga.
 • paigaldati roostevabast terasest metalldetailid.