Esileht
SAAREMAA
RUHNU PUUKIRIK

RUHNU PÜHA MAGDALEENA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-3570)
 
Sisaldab ajaloolisi sise ja välisvaateid kirikust, märkmeid kiriku ja seal leiduva kunstivara kohta. 
 
 
1949
Ruhnu puukirik. Ülesmõõtmisjoonised
(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. Ü-1080)

Sisaldab ülesmõõtmisjooniseid (plaan, vaated).
 
 
1959
(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-190) 
 
Sisaldab tarindite ja nende seisukorra kirjeldust, lisas mustvalged fotod. Kavas on kirik teisaldada Vabaõhumuuseumisse. Antud vajalike restaureerimistööde nimekiri, säilitamaks kirikut kohapeal, seni, kuni ületoomist kaalutakse. 
 
1959
Eelarve Ruhnu vana puukiriku restaureerimistööde kohta.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. E-274)
 
Sisaldab kavandatud tööde loetelu koos maksumusega.
 
 
1961
Ruhnu vana puukiriku ületoomiseks vajalike uurimis-projekteerimistööde eelarve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. E-394)
 
Uurimis-projekteerimistööde loetelu koos eeldatava maksumusega.
 
 
1962
Ruhnu puukiriku arhitektuursed ülesmõõtmisjoonised. Köide I. K. Aluve

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. Ü-140)
 
Sisaldab hoone kirjeldust ja mõõdistusjooniseid (plaan, vaated, lõiked, interjööri ja detailide joonised).
 
 
1962
Ruhnu kiriku fotod

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-372)
 
Sisaldab 1961. aastal pildistatud fotode nimekirja ja mustvalgelt väljaprinditud fotosid (originaalid arvel negatiividena).
 
 
1967
(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-744)
 
12-leheküljeline Ruhnu kiriku ja Kuramaa 17. sajandi kirikute võrdlev kunstiajalooline analüüs. 
 
 
1982
 
Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, põhiplaan ning asendiskeem
 
 
1988
Ruhnu puukiriku restaureerimise RTP. Arhitektuur-ehituslikud joonised. Köide AE-I

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-8142)
 
Sisaldab koopiaid 1962. aasta joonistest.
 
 
1989
Ruhnu puukiriku restaureerimine. RTP. Köide I. M. Kangro

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-8889)
 
Sisaldab seletuskirja ja jooniseid (alusena on kasutatud 1962. aasta jooniseid). Nähakse ette kiriku katust varjava tamme okste raiumine, veelaua remont, pingistiku putukkahjustustega tegelemine, pinkidevahelise vahekäigu põrandalaudise vahetus, kääärkambri taastamine, milleks on vajalik palgid lahti võtta, välisvoodri hülgerasvaga võõpamine.

 
1993
Ruhnu Korsi talu ja puukiriku olukorrast. L. Täheväli

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-5798)
 
Valdav osa säilikust keskendub Korsi talule (sisaldab Korsi talukompleksi hetkeolukorra kirjeldust, hinnangut projektlahendusele, etnograafilisi jooniseid, tehtud tööde päevikut). Ruhnu puukiriku kohta on esitatud hetkeolukorra kirjeldus (seis kriitiline), toodud ära (häda)vajalikud tööd ja kriitika pooleliolevate restaureerimistööde kohta.
 
 
1994
Ruhnu puukiriku tehnilise seisundi kirjeldus ja restaureerimistööde programm. L. T. OMA, L. Täheväli

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-10649)
 
Sisaldab tehnilise seisundi ülevaatuse kirjeldust tarindite kaupa. Lisas mustvalged fotod.
 
 
1994
Ruhnu puukiriku restaureerimistööde aruanne. L. T. OMA, L. Täheväli

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-3481)
 
Sisaldab ülevaadet tehtud töödest, kaebusi Ruhnul töötamise raskuste kohta, tornikiivri ja selle detailide mõõdistusjooniseid.
 
 
1995
Ruhnu puukiriku restaureerimistööde aruanne. L. T. OMA, L. Täheväli

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-3482)
 
Sisaldab tehtud konserveerimistööde kirjeldust ja ülevaadet tööde käigus tehtud uuringutest ning nende tulemustest (3 šurfi, ehitusajaloolised tähelepanekud, arheoloogilised leiud). Lisas šurfide joonised ja leitud avade dokumenteerimisjoonised.

 
1998
Aruanne Ruhnu puukiriku katuse hooldusremondi teostamisest. R. Maripuu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-9631)
 
Hooldusremondi käigus tehtud tööde kirjeldus ja pärast remondi lõppu jäänud sadevee läbijooksude skeem.
 
 
1999
Aruanne. Putukatõrjetööd Ruhnu vanas puukirikus. T. Villemsoo, S. Simson
(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. P-9728)
 
Tehtud tööde kirjeldus koos fotodega. Tehti putukatõrje ja asendati tugevalt kahjustunud puit interjööris ning nähtavatel kohtadel seintes.
 
 
1999
Konserveerimistööde aruanne. Ruhnu puurkiriku lääneseina kaunistus. Vätta Puit OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4587)
 
Sisaldab tehtud tööde kirjeldust ja kahte fotot.
 
 
2000
Aruanne töödest Ruhnu puukirikus. T. Villemsoo

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4080)
 
Sisaldab ühel lehel kirjeldust läbiviidud keemilisest putukkahjustuste tõrjest ja 2 lk mustvalgeid (prinditud) fotosid.
 
 
2001
Ruhnu puukirik. Ülevaatus 2000. OÜ Rändmeister, J. Kilumets

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4877)
 
Sisaldab hooldustööde programmi lähiaastateks (sh katusekatte läbijooksude likvideerimine, käärkambrile uue katuse ehitamine, katuste tõrvamine). P. Säre fotod kirikust.

 
2001
Ruhnu Maarja-Magdaleena puukiriku dendrokronoloogiline dateerimine

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4878)
 
Dendrokronoloogilise uuringu aruanne koos joonistega (aastarõngaste laiuste read).
 
2002
Vana puukirik – hoone ehituslike osade ja siseinterjööri restaureerimine. Uus kirik – siseinterjööri restaureerimine. T. Villemsoo, S. Simson, T. Vainküla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-4879)
 
Sisaldab uues ja vanas kirikus tehtud konserveerimistööde kirjeldust, dokumenteerivaid fotosid, töövõtulepingut, ehitusmaksumuse kalkulatsioone.
 
 
2009
Report on Visit of the two Churches of Island of Ruhnu/Estonia. Institut für Holztechnologie und Holzbiologie, dr. rer. nat. Uwe Noldt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11974)
 
Fotodega illustreeritud ingliskeelne Ruhnu uue ja vana kiriku putukkahjustuste ülevaatuse raport. Sisaldab ka soovitusi kahjustuste tõrjeks.
 
 
2011
Ruhnu puukiriku muinsuskaitse eritingimused: mardika-rünnaku monitooringu tegevuskava. J. Metslang, M. Laht, K. Pilt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-10838)
 
Sisaldab hetkeolukorra kirjeldust, muinsuskaitse eritingimusi monitooringu tegemiseks ja monitooringu kava. Lisas fotod hetkeolukorrast ja koopiad varasematest mõõdistusjoonistest.
 
 
2016
Katuse remonditööde tegevuskava. Rändmeister OÜ, A. Pihl

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s. A-13797)
 
Sisaldab hetkeolukorra kirjeldust koos fotodega ja tegevuskava katuste remondiks. Käärkambri katus on nähtud ette vahetada, ülejäänud katused tõrvata.
 
2019
Ruhnu vana puukiriku käärkambri katuse laudise paigaldus ja katuse ning torni tõrvamine. Tööde teostamise aruanne. Andres Lebin.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kk nr 34424)
 
Sisaldab tehtud katusetööde kirjeldust koos illustreerivate fotodega.