Esileht
SAAREMAA
RUHNU PUUKIRIK

RUHNU PÜHA MAGDALEENA KIRIK

Fotod Muinsuskaitseameti arhiivi fotokogust

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vanad puuristid kiriku kalmistul   K. Aluve   1961   F-1892; N-5006/5 
 Vaade edelast   K. Aluve   1961   F-1892; N-5006/5 
 Vaade lõunast   K. Aluve   1961   F-1892; N-5006/5 
 Aken koori lõunaseinal   K. Aluve   1961   F-1892; N-5006/5 
 Aken kiriku lõunaseinal   K. Aluve   1961   F-1892; N-5006/5 
 Vaade kagust   T. Böckler   1959   N-2153/2 
 Vaade kirikule   ?   ?   ? 
 Vaade kirikule   ?   ?   ? 
 Vaade kagust   Roman Valdre   1970   ? 
 Torn edelast   Roman Valdre   1970   ? 
 Vaade tornile   ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Arhitektuuri Valitsus   ?   ? 
 Torn kagust   Roman Valdre   1970    
           
 Ruhnu kirik   ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Arhitektuuri Valitsus   1957   ? 
 Vaade kirdest   ?   1950ndad-1970ndad   ? 
 Kirikuaia värav   Roman Valdre   1970    
 Kirikuaia värava kaunistus   Roman Valdre   1970    
 Run   ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Arhitektuuri Valitsus   ?   ? 
 Läänepoolne peauks   Roman Valdre   1970   ? 
 Läänepoolse peaukse kaunistuse detail   Roman Valdre   1970   ? 
 Läänepoolse peaukse kaunistuse detail koos kiriku ehtaimise ja renoveerimise daatumiga   Roman Valdre   1970    
 Vaade vundamendile   ?   ?   ? 
 Sarikaots   ?   ?   ? 
 Vaade kantslile   ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Arhitektuuri Valitsus   ?   ? 
 Altar   ?   ?   ? 
 Pingistik    ?   ?   ? 
 Kiriku pingistik   Roman Valdre   1970   ? 
 Kiriku pingistik   Roman Valdre   1970   ? 
 Interjöör, lühter   ?   ?   ? 
 Kirikupingi otsalaud   Roman Valdre   1970   ? 
 Kirikupingi otsalaud   Roman Valdre   1970   ? 
 Kirikupingi otsalaud   Roman Valdre   1970   ? 
 Kirikupingi otsalaud   Roman Valdre   1970   ? 
 Kirikupingi otsalaud   Roman Valdre   1970   ? 
 Kantsel   Roman Valdre   1970   ? 
 Kantsel   Roman Valdre   1970   ? 
 Kantsel   Roman Valdre   1970   ? 
 Kantsel   Roman Valdre    1970   ? 
 Kantsel   ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Arhitektuuri Valitsus   ?   ? 
 Johann Märtensi epitaaf 1731. aastast   Roman Valdre   1970   ? 
 Lage ja pingistikku toetav sammas   Roman Valdre   1970   ? 
 Lage ja pingistikku toetav sammas   Roman Valdre   1970   ? 
 Trepp kiriku eeskojast torni   Roman Valdre   1970   ? 
 Seinalühter   Roman Valdre   1970   ? 
 Sepis-laelühter   Roman Valdre   1970   ? 
 Seinalühter   Roman Valdre   1970   ? 
 Kroonlühter   Roman Valdre   1970   ? 
 Seinalühter   Roman Valdre   1970   ? 
 Seinalühter   Roman Valdre   1970   ? 
 Seinalühter   Roman Valdre   1970   ? 
 Seinalühter   Roman Valdre   1970   ?