Esileht
SAAREMAA
MUSTJALA

MUSTJALA ANNA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963
Mustjala kirik inventeerimisjoonis. Kingissepa tehnilise inventariseerimise büroo, plaanistaja Liivorg R., juhataja Krum N., kontrollija Raju A

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1252)

Kaust sisaldab aastal 1963 tehtud inventeerimisjoonised torni lõige, torni korrused III, IV, V ja VI, II korrus (kooripealne), põhikorrus ja asendiplaan.

2003
Mustjala kiriku tehnilise olukorra hinnang ja restaureerimistööde eelprojekt. OÜ A. Uuetalu, koostaja Andres Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12481)

Aruande alguses on lühike ülevaade ajaloost. Aruanne sisaldab peatükid uuringud, teostatavad tööd, remont restaureerimistööde mahtude loetelu ja tööde orienteeruv maksumus ja joonised. Joonised on pikihoone sarikate plaan, katusekonstruktsioonide lõige, kiriku plaan koos tehniliste märkustega, kiriku plaan koos tehniliste abinõudega, puitkonstruktsoonide sõlmed ja sillusriba lõige.

2008
Restaureerimisaruanne. Koostaja Mehis Kallas

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9172)

Aruandes kirjeldatakse tehtuid töid rohke pildimaterjaliga. Tööd teostati 2007 ja 2008 suvel ning jäid pooleli. Aluseks on OÜ A. Uuetalu poolt koostatud tehnilise olukorra hinnang ja restaureerimstööde eelprojekt.