Esileht
SAAREMAA
MUSTJALA

MUSTJALA ANNA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963
Mustjala kirik inventeerimisjoonis. Kingissepa tehnilise inventariseerimise büroo, plaanistaja Liivorg R., juhataja Krum N., kontrollija Raju A

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1252)

Kaust sisaldab aastal 1963 tehtud inventeerimisjoonised torni lõige, torni korrused III, IV, V ja VI, II korrus (kooripealne), põhikorrus ja asendiplaan.

2003
Mustjala kiriku tehnilise olukorra hinnang ja restaureerimistööde eelprojekt. OÜ A. Uuetalu, koostaja Andres Uuetalu

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12481)

Aruande alguses on lühike ülevaade ajaloost. Aruanne sisaldab peatükid uuringud, teostatavad tööd, remont restaureerimistööde mahtude loetelu ja tööde orienteeruv maksumus ja joonised. Joonised on pikihoone sarikate plaan, katusekonstruktsioonide lõige, kiriku plaan koos tehniliste märkustega, kiriku plaan koos tehniliste abinõudega, puitkonstruktsoonide sõlmed ja sillusriba lõige.

2008
Restaureerimisaruanne. Koostaja Mehis Kallas

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9172)

Aruandes kirjeldatakse tehtuid töid rohke pildimaterjaliga. Tööd teostati 2007 ja 2008 suvel ning jäid pooleli. Aluseks on OÜ A. Uuetalu poolt koostatud tehnilise olukorra hinnang ja restaureerimstööde eelprojekt.  

Teadmata aasta
Mustjala Anna Kiriku kellatorni aknaluukide joonised vastavuses kohapeal tehtud mõõtmistele. FIE Vello Paas.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 22795, digitaalselt kättesaadav)

2012
Ukse värvitoonide skeem.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21029, digitaalselt kättesaadav)

 

2017
EELK Mustjala kirik. Tornikiivri remondi tegevuskava. Rändmeister OP, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30314, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab seisundi kirjeldust, nõudeid töödele.

 

2017
EELK Mustjala kiriku katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused, Põhiprojekt. Rändmeister OP, Juhan Kilumets, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30447, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, seisundi kirjeldust, nõudeid töödele, fotosid, jooniseid.

2020
Tegevuskava. Esuteks OÜ, Ainar Armus, 2020. Eraldiseisvana kuuluvad siia kaks fotot kõnealustest akendest.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 38495, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab lõunakülje vasakult II ja III aknaploki akende seisukorra kirjeldust, nõudeid töödele.

 

2020
Mustjala kiriku lõuna külje II ja III aknaploki restaureerimistööde aruanne. Esuteks OÜ, Ainar Armus.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40790, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab akende seisukorra kirjeldust, tööde kirjeldust, fotosid.