Esileht
SAAREMAA
MUSTJALA

MUSTJALA ANNA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1978

Vahetati pikihoone lõunakülje holladi-tüüpi katusekivid (mis võisid olla ehitusaegsed) eterniidi vastu.

EELK arhiivis on säilik põhjaliku dokumentatsiooniga.

Vt EELK Mustjala kiriku katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused, Põhiprojekt. Rändmeister OP, Juhan Kilumets, Ain Pihl, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30447, digitaalselt kättesaadav.

1983

Vahetati pikihoone põhjakülje ja kooriruumi holladi-tüüpi katusekivid (mis võisid olla ehitusaegsed) eterniidi vastu. Eterniit värviti kahel korral "värnitsavärviga". Tööd tehti talgukorras.

EELK arhiivis on säilik põhjaliku dokumentatsiooniga

Vt EELK Mustjala kiriku katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused, Põhiprojekt. Rändmeister OP, Juhan Kilumets, Ain Pihl, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30447, digitaalselt kättesaadav.

2007, 2008


Restaureerimistöid teostati aastate 2007 ja 2008 suvel OÜ H. Uuetalu poolt koostatud tehnilise olukorra alusel.
Tööde käigus eemaldati lahtine krohvikiht, plommiti müüritis, laoti uuesti sokliosa välimine müüritis seal kus vajalik, krohviti lõunapoolne külg ja terve sokkel, paigaldati hüdroisolatsioon kogu hoone perimeetris, paigaldati vihmaveesüsteem ja pandi kontraforssidele katteplekid.
Tööd jäid pooleli.
 

Vt Restaureerimisaruanne. Koostaja Mehis Kallas (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9172)

2017

2006. a on kiiver värvitud õlivõrviga ja asendati üksikud kimmid. Kiivri nurkades on märgatavad kahjustused, paiguti on kimmid lõhenenud ja sarikakannad risttalastiku külge ankurdamata.

Vt EELK Mustjala kirik. Tornikiivri remondi tegevuskava. Rändmeister OP, Ain Pihl, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30314, digitaalselt kättesaadav.

Katusekonstruktsioonis ja käiguteedes on ulatuslikud seenkahjustused (pärinevad mõne varasema katusekatte perioodist). katusekate peab vett, kuid on amortiseerunud. Liitekohad ei ole veetihedad. Karniisid ja sadeveesüsteem on rahuldavas seisus. Käärkambri kandmik on paremas seisus, korstnapits on rahuldav, kuid pitsi alune osa sisuliselt hävinenud.

Vt EELK Mustjala kiriku katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused, Põhiprojekt. Rändmeister OP, Juhan Kilumets, Ain Pihl, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30447, digitaalselt kättesaadav.

2020

Lõunakülje II ja III aknaploki restaureerimine (Esuteks OÜ).

Vt Mustjala kiriku lõuna külje II ja III aknaploki restaureerimistööde aruanne. Esuteks OÜ, Ainar Armus, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 40790, digitaalselt kättesaadav.

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2006. a tornikiivri tõrvamiseks, summas 11 504,10 €.

* Muinsuskaitseameti arhiivis vastavate tööde aruandeid ei leitud.

Allikas: Kultuurimälestiste register