Esileht
LÄÄNEMAA
EMMASTE

EMMASTE IMMANUELI KIRIK

Tagasihoidlik, historitsismiajastu pühakoda, madala torniga. Pikihoone jätab mulje saalkirikust, vaatamata kahele katuslage toetavale peente sammaste reale. Kooriruumi eraldab pikihoonest kõrge, aga suhteliselt kitsas võidukaar. Ümarkaarsetele akendele, ümarkaarsele võidukaarele vastanduvad pseudogootistiilsed sisustuselemendid: altarisein, kantsel, oreliprospekt.
Emmaste Immanueli kiriku pühitsemine toimus 24. septembril 1867.a.
(Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 23345)