Esileht
LÄÄNEMAA
REIGI

REIGI JEESUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1952
Reigi kirik. Inventeerimisjoonised. R. Kuur

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s  Ü-1260)
 

1983
Arhitektuurimälestise pass. A. Nurga

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest ning ehitusajaloost. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendiskeem ning põhiplaan.

 

2017
Reigi kirik. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s P-17675)

Projekt seoses katuse amortiserumise ja tornikiivri avariieelse seisundiga. Näeb ette kandekonstruktsioonide restaureerimist ja katuste katmist terasplekiga, kiivri katteplekk on heas seisukorras. Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi ja olemasoleva olukorra kirjeldust fotodel, kultuuriväärtuslike tarindite fotosid ja tööjooniseid.

2021
Restaureerimistööde tegevuskava. Piit ja Pross OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, reg. nr 40226)
 
Tegevuskava lõunapoolse ukse restaureerimiseks. Sisaldab ülevaadet ukse ajaloost ja seisukorrast, kavandatud restaureerimistööde kirjeldust, foto hetkeolukorrast ja 2 ajaloolist fotot.