Esileht
LÄÄNEMAA
PALUKÜLA

PALUKÜLA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1988

Paluküla kiriku restaureerimine. Insener-tehniline ülevaatus. Köide I. KRPI, M. Kangro.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-8411)

Insener-tehnilise ülevaatuse tulemuste kirjeldus ning 7 must-valget fotot (fotod on esindatud ka säilikus A-2309)

1989

Paluküla kiriku restaureerimine. Ajalooline õiend. Köide II. KRPI, J. Viires.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-2309)

Säiliku sisukord:

- Sissejuhatus
- Eeldused kiriku rajamiseks Palukülas
- Kiriku taassünd 1935.a.
- Hoone ehituskirjeldus
- Kasutatud allikmaterjalid
- Illustratsioonide nimestik + 13 mustvalget fotot.
 

1989

Paluküla kiriku restaureerimiskontseptsioon. Köide III. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-8641)

Kaust koosneb seletuskirjast ning kuuest joonisest: asendiplaan, kiriku plaanid, vaated ning lõiked.
 

1995

Paluküla kirik. Tornikiivri tööjoonised. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-11524)

Säilik koosneb järgmistest joonistest: 


- Tornikiivri kõrguse tuletamine
- Tuulelipp
- Üldandmed
- Torni vahekorruste ja alusraami plaanid
- Tornikiivri plaanid, lõiked, fragmendid, sõlmed
- Tornikiivri terasest ühenduselemendid
 

1994

Paluküla kirik. Konstruktiivsed skeemid. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-10089)

Katusekonstruktsioonide konstruktiivsed skeemid.
 

1994

Katusekonstruktsioonide restaureerimise tööjoonised. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-11523)

Katusekonstruktsioonide restaureerimise tööjoonised.
 

1989

Paluküla kirik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr 1163)

Säilik sisaldab asendiplaani, kiriku plaane, vaateid ning lõikeid kalkadel (6 lehte).
 

2019
 
Muinsuskaitse eritingimused. Muinsuskaitseamet
(Muinsuskaitseameti arhiiv, reg. nr 23605)
 
Sisaldavad ülevaadet mälestise ajaloost, hetkeseisukorrast, väärtuslike tarindite ja detailide loendit, muinsuskaitse eritingimusi.