Esileht
LÄÄNEMAA
PALUKÜLA

PALUKÜLA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

1930. aastad

1935.a. märtsist aprillini töötas Paluküla kiriku juures Veeteede Valitsuse tööliste artell. Korrastati põhiliselt kiriku torn kui oluline meremärk, mis sai uue sindelkatuse . Samal aastal läks kirik üle Kärdla kogudusele, tegevus aktiviseerus ning Paluküla kirikuhoone sai uue kivikatuse, teostati nii sise- kui välisseinte krohvimine ning viimistlustööd.

Kärdla koguduse initsiatiivil vahetati 1938?. aastaks välja kiriku sisse langemas vahelagi; pehkinud aknaraamid, põrand ning trepid.

Vt. Paluküla kiriku restaureerimine. Ajalooline õiend. Köide II. KRPI, 1989. J. Viires.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-2309
1941

Kiriku ümber rajati kaitsekraave ning kirikutorni kasutati Punaarmee vaatluspostina. Juba varem oli kirik sõjaväe poolt rüüstatud, keldrit kasutati laoruumina, hiljem kohalike elanike poolt jääkeldrina. Täielikult purustati kiriku orel, kuulid olid purustanud kabeli aknad ning rikkunud hoone välisseinu, samuti tornikiivri; osa torniaknaid olid purustatud koos raamidega.

Vt. Paluküla kiriku restaureerimine. Ajalooline õiend. Köide II. KRPI, 1989. J. Viires.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-2309.

1989
Tulekahjus hävib kiriku torn.

Vt. Paluküla kiriku restaureerimine. Ajalooline õiend. Köide II. KRPI, 1989. J. Viires.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-2309.

1994-96
Kiriku katuse ning tornikiivri taastamine.

Vt. Paluküla kirik. Tornikiivri tööjoonised. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”, 1995.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-11524

Paluküla kirik. Konstruktiivsed skeemid. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”, 1994.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-10089

Katusekonstruktsioonide restaureerimise tööjoonised. Arhitektuuribüroo “Vanad kirikud”, 1994.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-1152

Valminud tööde kohta aruanded puuduvad.