Esileht
LÄÄNEMAA
MIHKLI

MIHKLI MIIKAELI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1910-1997
Kunstimälestised Pärnu raj. Mihkli kirikus ja kirikuaias.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-9/6 Köide I)

Toimik sisaldab koopiaid vanadest trükistest (Mihkli kiriku ajalugu Läänemaal / Kokkuseadinud ja kogudusele mälestuseks soovinud oma kiriku nimepäevaks 1910. a. Kirikuõpetaja J. Feldmann. Pärnu ning Mihkli kirik Läänemaal / Truu, Juhan. Pärnu, 1935) ning 36 must-valget fotot kiriku sise- ja välisvaadetega.

Vt. Arhiivifotod.

1952
Mihkli kirik. Plaanid, vaated, lõige.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5883)

Asendiplaan, I korruse plaan, orelirõdu plaan; torni lõige; I, II ja III tornikorruse plaan.

1982
Mihkli kirik ja pastoraat. Situatsiooniplaan. A. Kann, J. Treikelder
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5872)

Säilik sisaldab seletuskirja ning situatsiooniplaani.

1982
Mihkli kirik. Situatsiooniplaan. U. Hermann
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 866)

Mihkli kiriku ja pastoraadi situatsiooniplaan.

1982
Fotokoopiaid Tartu Ülikooli Kunstiajaloo kabineti negatiividest.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1730)

Kaust sisaldab 20 must-valget kontaktkoopiat kiriku välis- ja sisevaadetega negatiividest aastaist 1938-1943.

Vt. Arhiivifotod.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendi- ja põhiplaan.

1986
Vahearuanne Pärnu Mihkli kirikus tehtud sondaažide ja avamiste kohta. Köide XIX. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1645)

Säilikus antakse ülevaade 1986.a. juunis teostatud väliuuringute kohta, mille eesmärgiks oli kirikuhoone ehitusloo ja arhitektuurilise iseloomu senisest täpsem selgitamine. Peatähelepanu oli pööratud algse ühendustee leidmisele kirikuruumi ja võlvipealse vahel. Teiseks ülesandeks oli võlviroiete algse kuju ja iseloomu selgitamine (kuna nähtavad roided olid kahltlust äratavalt vanamoodsad – romaanipäraselt neliknurkse ristlõikega) ning kolmandaks ülesandeks oli võlvide konstruktsiooni selgitamine.
Uuringute tulemustena selgus, et müürikäik on ehitatud võidukaare kohal oleva võlvikanna taha ning selle kasutamine oli võimalik kooriruumi põhjaseinas kilpkaare alla avaneva ukse kaudu, kuhu vajaduse puhul pääses redeli abil. Krohvikatte alt paljandunud tellistest roided aga esindasid vormilt mõigasroiet. Peale prahi eemaldamist selgus samuti, et võlvid polnud laotud ristvõlvsüsteemis, vaid moodustasid domikaalvõlvi.

Joonistest sisalduvad säilikus kiriku pikilõige ning müüritrepi lõiked.

Vt. Mõõtmisjoonised.

 

2003
Mihkli kirik. Tehnilise seisukorra hinnang ja restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  P-16702)

Töö ajendiks katuse kriitiline olukord. Kaust sisaldab hoone osade tehnilise olukorra kirjeldust ja restaureerimisettepanekuid ning restaureerimistööde programmi, 17 fotot ja 6 joonist.
 

2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858)

 

2009
Mihkli kirik. Katuse ja kellatorni ülevaatusakt. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-11559)

Ülevaatuse tulemusena tõdetud, et katuse olukord avariiline, 6 fotot.

2010
Mihkli kirik. Kandekonstruktsioonide restaureerimine. Põhiprojekt. Henri Projekt 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16701)

Täiendavad uuringud, et välja selgitada konstruktsioonide ehitustehniline seisund ja leida remondiks vajalikud konstruktiivsed ideed. Lisadena tööjoonised ja fotod

2013
Mihkli kirik. Ajalooline siseviimistlus. Uuringu tegevuskava. FIE Anneli Randla

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-12646)

Aruandes A-11742 kajastuvate uuringute tegevuskava.
 

2014
Mihkli kirik. Ajalooline siseviimistlus. Aruanne. FIE Anneli Randla 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-11742)

Uuringute eesmärgiks oli dekoratiivse siseviimistluse olemasolu tuvastamine, sh dekoori ulatuse, tehnika ja stratigraafia määramine ja võimalike edasiste restaureerimistööde ulatuse väljaselgitamine. Kokku sooritati 51 sondaazi, mis on toodud kausta lisana sondažikaartidena.