Esileht
LÄÄNEMAA
KASSARI

KASSARI KABEL

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5193. Hiiu rajooni Kassari kabeli tehnilise ülevaatuse akt ja tööjoonised. Köide I. KRPI, 1981. T. Erilt.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vajumispragu kabeli edelanurgas. Vaade edelast.    Erilt   1980   21155/2 
 Kassari kabel.      ca 1900   2134 
 Kabeli üldvaade loodest. Torn kaldunud lõunasuunas. Lääneviilus kaldpraod, torni sokli pealispind murenenud.    Viikholm   1980   21106/1 
 Kabeli välisuks torni läänseinas lagunenud. Puudub ukselink. Väliskrohv pudenenud.   Viikholm   1980   21102 
 Pragunenud ukseava sillus kabeli lääneviilus pööningul. Vaade läände. Keskmine kivi sillusest välja kukkunud.   Viikholm   1980   21103/1 
 Vajumispraod ukseava parempoolses põses kabeli lääneseinas.    Viikholm   1980   21107 
 Väikese kabeli uks koos lagunenud sillusega. Vaade läänest.   Viikholm   1980   21101/3 
 Väikese kabeli lõunaaken.   Viikholm   1980   21108/2 
 Väikese kabeli võlvi ja kirdenurga vaade edelast, seintest ja võlvist mört välja uhutud, võlv alla vajunud.    Viikholm   1980   21108/3 
 Väikese kabeli kirdenurk koos idaseina aknaavaga. Vihmavesi imbub seina kabelitevahelise renni puudumise tõttu. Mört välja uhutud, krohv pudenenud.   Viikholm   1980   21115/1 
 Kabeliaia läänemüüri põhjapoolne värav. Vaade läänest.   Viikholm   1980   21105/2 
 Sama, lõunapoolne värav.   Viikholm   1980   21105/3 
 Väikese kabeli vaade läänest. Sillus ja uks lagunenud, krohv ära kukkunud katustevahelise vihmaveeneelu all. Ukse ees tuleb maapinda alla planeerida.   Erilt   1980   21154/2 
 Väikese kabeli vaade kagust. Ilmekalt näha sadevete toime kabeli liitekohas.    Erilt   1980   21155/1 
 Väike kabel lõunast. Aken lagunenud, sokli krohv pudenenud.    Erilt   1980   21154/5 
 Väikese kabeli katuse edelanurk.   Erilt   1980   21154/3 
 Torni edelanurk. Katte puudumise tõttu torni soklil on krohv ilmastiku mõjul pudenenud. Kabeli seinas vajumispraod maapinnast katuseni.    Erilt   198   21154/1 
 Kabeli edelanurk vajumispragudega.   Erilt   1980   21155/2