Esileht
LÄÄNEMAA
VIGALA

VIGALA MAARJA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid
  1. E.E.L.K. Wigala koguduse ja kiriku ajalugu : 1339-1939. Koost. Aitsam, Mihkel. [Vigala] : Vigala koguduse nõukogu, 1939
  2. Vigala kogudus ja kirik 1339-1999. Koost. Aitsam, Viio ja Soom, Kaido. Vigala : EELK Vigala Maarja kogudus, [1999]
  3. Vigala kiriku lugu 1339-2003. Koost. Soom, Kaido. Vigala [Raplamaa] : EELK Vigala kogudus, 2003
  4. Kodres, Krista Vaene Vigala. - Muinsuskaitse aastaraamat 2005. Tallinn, 2006, lk. 4-6
  5. Vahur, Signe; Sibul, Kriste; Ehasalu, Pia; Sammelselg, Väino; Leito, Ivo Paint Investigation of Altar and Pulpit in the Church of St. Mary, Vigala, Estonia. - e-PRESERVATIONScience. Vol. 6, 2009, lk. 43-52
Jooksev info
  • Vigala koguduse minevikust . - Eesti Kirik. 1939, 17. aug., lk. 4-5

Raadiosaated