Esileht
LÄÄNEMAA
VARBLA

VARBLA PÜHA URBANUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad


1. Eesti arhitektuur 3. Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997.
2. Altarimaal „Kristuse sündimine” restaureerimisaruanne. Koostaja: Malle- Reet Heidelberg. 2006. (Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik 4-9/13 köide 2)
3. Kirjavahetus Varbla Püha Urbanuse kogudusega. E.E.L.K. Varbla Püha Urbanuse kogudus. 1951- 1960.
4. Kirjavahetus Varbla Püha Urbanuse kogudusega. E.E.L.K. Varbla Püha Urbanuse kogudus. 2. veebuar 1961- 29. detsember 1970.
5. Kirjavahetus Varbla Püha Urbanuse kogudusega. E.E.L.K. Varbla Püha Urbanuse kogudus. 12. märts 1971- 2. märts 1992.

1898
Ulatuslik remont. (allikas 1.)
1954

Hädavajalik remont. ( allikas 3.)

1957

Ulatuslikumad korrastustööd (allikas 3.)

Eksterjöör
Tehti uus katus tsement kividest. Valgendati ja värviti kirik. Lubjati torni kiviosa. (allikas 3.)

Interjöör

Korrastustööd
Korrastati orel. Tehti lühemaks altari võre, et hõlbustada armulaua jagamist. ( Allikas 3.)
Viimistlustööd
Värviti: Aknaraamid, uksed, kirikupingid, sammaste otsad, koori karniis. Seinapaneelid värviti punakas- pruuni värvi mullaga. Laed värviti valge õlivärviga. Portaali katus hõbetati üle ja ristid kullati nii ka Kroonlühtrid ja pildiraamid . Altari võre ja kooriäär lakeeriti. Seinad lubjati. Kantselei põrand kaeti linoleumiga ja tubadesse pandi uued tapeedid. (allikas 3.)

1958

Remonditööd
Katus tõmmati üle osaliselt vesiklaasiga ja kiriku peitsitud laudlagi tõmmata üle värnitsa ja oksooli seguga. (allikas 3.)
 

1969

Remonditööd ja katuseremont
Värviti kirikutornikiiver. Katusehari kaeti ruberoidiga ja kinnitati puuliistudega. Tänu millele vihmavee läbijooksmist ei esine enam. Portaali pealne krohv parandati ja portaali katus värviti. Portaali kohal olev aken värviti. Akna alus valati uuesti ja kaeti kahekordse ruberoidiga. Uksed värviti uuesti üle. (allikas 4.)
 

1983

Katuse parandustööd
Kirikutorni katuse kahjustuste parandamine, mis tekkisid 31. detsembri tormist. (allikas 4.)

2006

Maali restaureerimistööd
Maali „Kristuse sündimine” restaureerimine. (allikas 2.)