Esileht
LÄÄNEMAA
KIRBLA

KIRBLA PÜHA NIKOLAUSE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1908-1970
Eesti Evangeeliumi Lüteri Usu Kiriku Konsistoorium. Kirbla kogudus

(EELK Konsistooriumi arhiiv, säilik 5332)


Käsikirjalised märkmed, seletuskirjad, protokollid.

 

1920-1944
Johan Naha käsikirjad. Kirbla kirik

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3562)


Käsikirjalised märkmed, fotod, pliiatsijoonistused kirikus asuvatest kunstimälestistest ning maalingutest.

 

1952
Lääne maakond, Lihula vald, Kirbla küla. Kirbla kirik. Inventeerimisjoonised.

(Muinsuskaitse arhiiv, säilik Ü-1243)

Kiriku inventariseerimisplaan.

 

1976
Kunstimälestised Kirbla kirikus ja kirikuaias.

(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, säilik 4-13/8, I köide)


Seletuskirjad, fotoillustratsioonid, koopiaid vanadest trükistest, loetelu kirikus asuvatest kunstimälestistest.

 

1977
Lihula vald, Kirbla kirik. Ümbruse situatsiooniplaan. U. Hermann.

(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-3053)


Seletuskiri, situatsiooniplaan.

 

1983
Kirjavahetus

(Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-15497)


Arhitektuurimälestiste kaitse inspektiooni teatis Kirbla kiriku uue tornikatusest.

 

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti arhiiv)


Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendi- ja põhiplaan.

 

1993
Katuse tehnilise seisukorra ülevaatus

(Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-3966)


Katuse seisukorra kirjeldus.

 

1996
Katuse reestaureeririmistööde metoodiline juhend

(Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-3965)


Katuse tehniline seisukord ja metoodiline juhend selle restaureerimiseks.

 

2004
Eesti orelite pass.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858) 

 

2016
Kirbla kirik. Kirikutekstiilid. Inventeerimine.

(Muinsuskaitse arhiiv, säilik A-12739)


Kokkuvõtlik ülevaade kiriku altarilinast, kantslipuldikatest, põrandvaibast, kirsturaamikatest ja muudest tekstiilidest.


2018
Kirbla kiriku akende osaline restaureerimine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ (J. Kilumets)
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 32346)
 
Tegevusjuhised lääneseina akna ja kooriruumi lõunaakna restaureerimiseks. Sisaldab ka akende seisundi kirjeldust koos fotodega.