Esileht
LÄÄNEMAA
PÜHALEPA

PÜHALEPA LAURENTSIUSE KIRIK

Arhiivifotod

1. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-274 B. Hiiu Pühalepa kiriku ehitusloost. KRPI, V. Raam.
2. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-469. Täiendavate väliuurimiste aruanne 1980.a. töödest. Lisa kaustale A-274. Köide II. KRPI, V. Raam.
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-628. Pühalepa kirikus 1981. aastal tehtud väliuurimiste vahearuanne. KRPI, V. Raam.
4. Muinsuskaitseameti Veljo Ranniku fotoarhiiv
5. Muinsuskaitseameti fotoarhiiv
6. . Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogud