Esileht
LÄÄNEMAA
PÜHALEPA

PÜHALEPA LAURENTSIUSE KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid

  1. Eesti Entsüklopeedia VI köide. Tartu, 1936. V. 1269-1270.
  2. B. Ederma, A. Jaik. Eesti evangeeliumi luteriusu kirikud. Tartu 1939, lk. 163.
  3. Eesti arhitektuuri ajalugu. Peatoim. H. Arman. Tallinn, 1965. Lk. 126-127.
  4. Eesti Nõukogude Enstüklopeedia, VI köide. Tallinn, 1974. Lk. 140.
  5. Eesti kunsti ajalugu. Tallinn, 1975. Lk. 65.
  6. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa. Saaremaa. Hiiumaa. Pärnumaa. Viljandimaa. Üldtoimetaja Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997.

Jooksev info

  • Pulk, Kadri Pooltund orelimeistriga. - Eesti Kirik. 2006, 9. aug., lk. 4