Esileht
LÄÄNEMAA
PÜHALEPA

PÜHALEPA LAURENTSIUSE KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-628. Pühalepa kirikus 1981. aastal tehtud väliuurimiste vahearuanne. KRPI, V. Raam.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Hilleste tuuliku vare.   V. Raam   1981    
 Ülevaade kagust koorilõpmikule (edikualale) ja koorile, mille tagant paistab pikihoone kagunurk. Üldvaadet häirivad puud vajavad vaieldamatult eemaldamist.   V. Raam   1981    
 Å urf pikihoone kaugpoolses sisenurgas. Vaade põhjast. Keskel võidukaare lõunapoolse tugiseina palend (võidukaare lõunakülg), mille müüritis toetub vundamendi idaküljele, kuid enam kui pool vundamendist (läänepoolne osa) on jäänud kasutamata, kasutamata on ka vundamendi põhjapoolne osa, mis ulatub tühjana võidukaare alla. Paremal taga on pikihoone lõunaseina ääres näha tundmatu ülesandega müüritisekiht, mille keskosa on kaaretaolisel laotud.    V. Raam   1981    
 Sama Å¡urf, mis fotol nr 2. Vaade kagunurka loodest.    V. Raam   1981    
 Sama Å¡urf, mis fotodel nr 2 ja 3, kuid pärast kaaretaolise müüritisekihi eemaldamist. Taga idaseinas näha murdekoht ning selle juurest algav vuuk vundamendis. Vaade loodest.   V. Raam   1981    
 Sama seisund Å¡urfist pikihoone kagunurgas nagu fotol nr 4. Vaade loodest. Hästi näha ida-lääne-suunaline aste vundamendis.   V. Raam   1981    
 Sondaaž pikihoone kagunurgas. Vaade loodest.    V. Raam   1981    
 Å urf koori ja edikuala kagupoolses sisenurgas. Vaade loodest. Vundamendi parempoolne (läänepoolne) aste kuulub hauakambri seinale. Edikuala vundamendi algkõrgust tähistav paekivi näha foto keskel vasakul (talle toetub hilisaega kuuluva aknapalendi koonseina müüritis). Vundamendi põhjapoolne lõpetus on kujundatud kahe pika astmena, mis jätab mulje katkestatud (resp. äramurtud) vundamendist. Vasakpoolne vertikaalne müürikiht, mis algab enne põhimüüritise vertikaalnurka, kuulub idaakna lõunapoolsele koondpalendile.    V. Raam   1981    
 Sondaaž koori ja edikuala vahelises eendnurgas (siseküljel). Vaade loodest. Paremal puuvooderdisega ning tellismüüriga niÅ¡Å¡ koori idaseina lõunapoolses lõigus. NiÅ¡ist vasakul edikuala nurk, mille keskosa on laotud tellistest. Viimasele liibub vasakult idaakna koondpalendi müüritis.    V. Raam   1981    
 Sama sein ning nurk, millest juttu fotodel 7 ja 8. Vaade lääne-loodest. Vasakul edikuala lõunaseina sisekülg koos koondpalendi müüritisega. Vundamendi otsa juures (vasakul) lahtised põllukivid, mis võikisd kuuluda algsele idaseinale edikuala kohal.   V. Raam   1981    
 Å urf kiriku lõunaseina välisküljel, kus torni ja pikihoone müürid ühinevad. Vaade lõunast. Paremal pikihoone müüritis suure munakivi kohal, viimasest vasakul torni alusmüür.   V. Raam   1981    
 Å urf läänepoolse eeskoja (resp. tornialuse) loodenurgas. Vaade lõunast. Ülal servas krohvkate, mille algus paikneb praegusest plaatpõrandast ca 35 cm madalamal. Samal kõrgusel paljandus ka külgseina ukseava algse lävepaku asukoht (ülal paremal nurgas). Vasakul lääneseina kohal puudub müüritis, lääneseina vundamendi kohal on eeskoja laiuselt huumusesegune täitepraht.    V. Raam   1981    
 Sondaaž lääne-eeskoja edelenurgas. Vaade kirdest. Praeguse ukseava kõrval on lahtivõetud osa külgseina, mis suundub krohvituna praeguse lengimüüritise taha. Paljandunud krohvseinal näha varajasema uksepiida vertikaalne jälg, mis lubab oletada, et tookordne uks hõlmas kogu eeskoja laiuse.    V. Raam   1981    
 Vaade läänest lahtisondeeritud lääneportaalile pikihoone lääneseinas. Paremal algse portaali lõunakülge tähistav jamand, mis katkeb ligikaudu kaare tipu kohal . Vasakul vana portaali purustatud põhjakülg.    V. Raam   1981    
 Algportaali purustatud põhjapoolse kaare asukoht praeguse portaali silluskaare kohal ning kõrval. Vaade läänest.    V. Raam   1981    
 Praeguse portaali lõunakülje lõik, kus kvaadrile on raiutud sõna “peto", mis ladinakeeli tähendab teatavasti “palun�?.    V. Raam   1981    
 Pühalepa kiriku idavaade. Lõikejoonis Hilleste pukktuuliku võllipalgil.   V. Raam   1981    
 Lõikejoonis purjekast Hilleste pukktuuliku seinal.    V. Raam   1981