Esileht
LÄÄNEMAA
PÜHALEPA

PÜHALEPA LAURENTSIUSE KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-469. Täiendavate väliuurimiste aruanne 1980.a. töödest. Lisa kaustale A-274. Köide II. KRPI, V. Raam.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Pühalepa kirikus säilitatav sakramendiniÅ¡i kivi Käina kiriku kooriruumi idaseina põhjapoolsest siselõigust.   V. Raam   1980    
 Å urf koori ja pikihoone lõunapoolses välisnurgas. Vaade kagust. Ülal vasakul näha pikihoone kagunurga kvaadrid, mille välisnurka tähistav vertikaal toetub vundamendi laiendile. Laiend on liidetud vastu koori vundamendiastet, mis on ootamatult lai. Esiplaanil mördita kiviladu, mis ulatub väljapoole kaevendi maa-ala ja moodustas lisatoe ning vete ärajuhtimise kõrgendiku kiriku lõunaküljel.    V. Raam   1980    
 Sama, mis fotol 1. Vaade idast. Hästi näha pikihoone lõunaseina toestamiseks juurde ehitatutd vundamendilaiend. Vasakul mördita kiviladu.   V. Raam   1980    
 Sama, mis fotodel 1 ja 2. Vaade edelast.    V. Raam   1980    
 Fotodel 1-3 olev Å¡urf: osaliselt süvendatud keskosa, kus paljandus looduslik kruusakiht ja lõppesid lahtiselt laotud kivid. Vaade idast.    V. Raam   1980    
 Fotodel 1-3 olev Å¡urf: osaliselt süvendatud keskosa, kus paljandus looduslik kruusakiht ja lõppesid lahtiselt laotud kivid. Vaade idast.    V. Raam   1980    
 Å urf pikihoone ja koori põhjapoolse välisnurga juures (käärkambris). Vaade kirdest. Paremal käärkambri lääneseina müür; keskel pikihoone välisnurk, millest on käärkambri ehitamisel eemaldatud osa nurgakvaadreid. Vasakul olev seinamüür on koori põhjaseinale kuuluv. Siin on koorid vundamendiaste niivõrd lai, et pikihoone sein mahub sellele täpselt, ilma vähemagi varuta astme jaoks.    V. Raam   1980    
 Sama, mis fotol 5. Vaade idast. Hästi näha, kuidas kiriku põhjaseinale kuulub müürilõik sekundaarsena laotud vastu koori põhjaseina. Erinevad on ka ehitusmaterjal ja müürifaktuur.    V. Raam   1980    
 Pikihoone kirdenurga sisevaade sondaažidele. Ülal näha laia põhjaga süvend võlvikanna jaoks. All aga vertikaalne ebakorrapärane vuuk, mis tõenäoliselt tähistab pikihoone põhjaseina ehituse algust (koos võidukaareseinaga), kuid ühtlasi ka ajutist katkemist.    V. Raam   1980    
 Å urf pikihoone kirdepoolses sisenurgas. Vaade lõuna-edelast. Paremal võidukaareseina alusmüür.    V. Raam   1980    
 Sama, mis fotol 8. Vaade edelast.   V. Raam   1980    
 Variant-vaade fotole nr 9.   V. Raam   1980    
 Vaade läänest samale Å¡urfile, mis fotodel nr 8-10. Paremal võidukaareseina vundament. Viimane on pikihoone põhjaseina suhtes (müüriaste paremal) sekundaarne. Mõlema müüri eenduvad vundamendiastmed erineva kõrgusega: mõlemad seinad ilmselt hiljem laotud.    V. Raam   1980    
 Sama, mis fotol 11, kuid enne lõplikku väljapuhastamist. Vaade läänest.   V. Raam   1980    
 Koori põhjaseinas lahtisondeeritud aknaava. Vaade lõunast.    V. Raam   1980    
 Koori põhjaseinas leitud aknaava ja trepiniÅ¡Å¡ koos konsekratsiooniristiga. Vaade lõuna-kagust.   V. Raam   1980    
 Konsekratsioonirist koori põhjaseina niÅ¡is.   V. Raam   1980    
 Sondaaž koori kirdenurga idaseinal, kus leiti jälgi teisest konsekratsiooniristist analoogilise kujuga.    V. Raam   1980    
 Sondaaž koori ja koorilõpmiku lõunapoolses välisnurgas. Vaade kagust. Paremal koorilõpmiku seinamüür, mille alumised kiviread on püütud võimalust mööda siduda koori idaseinaga.    V. Raam   1980    
 Sondaaž koori ja koorilõpmiku põhjapoolses välisnurgas. Vaade kirdest. Paremal koori idasein, millega vasakul olev lõpmikumüür pole seotud. Ülal sakramendiniÅ¡i välisava.   V. Raam   1980    
 Koorilõpmiku kirdenurk ja põhjasein vaatega idast. Vt. Ebakorrapärast seost ümmargusest niÅ¡iavast allpool.    V. Raam   1980    
 SakramendiniÅ¡Å¡ koori idaseina põhjapoolses lõigus. Vaade läänest. NiÅ¡i kõrval lahtisondeeritud seinaosa, mis praeguse aknaniÅ¡i ehitamisel on kaotanud oma algse iseloomu (algne vertikaalserv oli praegusest paremal).    V. Raam   1980    
 Sondaaž sakramendiniÅ¡i kõrval. Vaade edelast.   V. Raam   1980    
 SakramendiniÅ¡i ümmargune välisava. Vaade kirdest. Vt. ebaühtlast paiknemist seinamüüritises, mis viitab avause sekundaarsusele seinamüüride suhtes.   V. Raam   1980    
 SakramendiniÅ¡Å¡i kattev paeplaat – endine hauaplaat. Esiplaan suure reljfeefkattega fookusest väljas. Vaade koori seest.   V. Raam   1980    
 Konsool maskiga kirdenurgas. Vt. roidekivide äärmiselt ebaühtlast paiknemist omavahel kui ka konsooli suhtes.   V. Raam   1980    
 Varem kasutusel olnud tarbekivi (akna piidakivi trelliaukudega?) koorilõpmiku kagupoolses välisnurgas. Vaade kirdest.   V. Raam   1980    
 Koorilõpmiku akna (idaakna) põhjapoolse palendseina kvaadreid lahtisondeerituna. Nende uusaegne töötlus on ilmne. Ka paas on vanast erinev.   V. Raam   1980    
 Daatum “10x(?) 1838? portaaliava kirikupoolses kvaaderkividest palendseinas. Avaus paremal küljel. Vaadede idast.    V. Raam   1980    
 Å urf lääneportaali välisküljel (lääneküljel). Vaade loodest. Paremal tagaplaanil eeskoja sekundaarselt ehitatud lõunaseina alusmüür. Vasakul ees lävekivina kasutatud vana hauakivi.   V. Raam   1980    
 Sama, mis fotol nr. 30. Vaade põhjast. Kaevandis skeleti jalad.    V. Raam   1980    
 Lääneportaali ees oleva Å¡urfi põhjapoolne osa. Vaade edelast. Tagaplaanil eeskoja põhjapoolse külgseina alusmüür (laotud pikihoone lääneseina vundamendile). Algne portaaliava ulatus kitsa põikkivini pildi paremal äärel. Praegune palendsein on sekundaarne (ehitati portaaliava nihutamiseks põhja suunas).   V. Raam   1980    
 Sondaaž lääneportaali ees oleva Å¡urfi kohal, eesruumi kirdepoolses nurgas. Vaade edelast. Vasakpoolne sein kuulus eeskojale ja pole seotud kiriku algse lääneseinaga (paremal).    V. Raam   1980    
 Variant-foto motiivist nr 33.   V. Raam   1980    
 Portaali läbikivina kasutatud vana hauakivi (?). Vaade loodest.    V. Raam   1980    
 Vaade torni lõunaküljele, kus näha neli ümmargust ventilatsiooniauku. Aukudest allpool torni algset kõrgust tähistav horisontaalaste. Vaade lõuna-kagust.    V. Raam   1980