Esileht
LÄÄNEMAA
PÜHALEPA

PÜHALEPA LAURENTSIUSE KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-274 B. Hiiu Pühalepa kiriku ehitusloost. KRPI, V. Raam.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Pikihoone laekarniis ja trafareti abil maalitud bordüürid.   V. Raam   1979    
 Maastikuline ülevaade Pühalepa kirikule Heltermaa-Uuemõisa maanteelt.   V. Raam   1979    
 Üldvaade kirikule ja kirikuaiale Heltermaa teelt.   V. Raam   1979    
 Vaade teeristile Uuemõisa veski juures. Paremale läheb kiriku juurde, vasemale Uuemõisa.   V. Raam   1979    
 Lähivaade kirikuaiale ja kirikule kagust.   V. Raam   1979    
 Variantvaade motiivist fotol nr 4. Tihnikuks kasvanud haljastuse kiriku ümber vajab viivitamatut harvendamist kiriku mõjukamaks eksponeerimiseks.   V. Raam   1979    
 Üldvaade kirikule edelast. Puude vahel Stenbocki kabel. Siingi on ilmen puude harvendamise vajadus.   V. Raam   1979    
 Üldvaade läänefassaadile. Ees vasemal kirikuaia kunagise värava postikivid ja paremal Ungern-Sternbergide matusepaiga piirdepostid. Siingi liigselt puid vaadet segamas. Vaade läänest.   V. Raam   1979    
 Üldvaade läänefassaadile. Ees vasemal kirikuaia kunagise värava postikivid ja paremal Ungern-Sternbergide matusepaiga piirdepostid. Siingi liigselt puid vaadet segamas. Vaade läänest.   V. Raam   1979    
 Vaade läänest kirikuaia väravapostidele ja kiriku läänefassaadile.    V. Raam   1979    
 Põhjapoolne väravakivi koos aukudega, kus paiknesid väravahoidjad.   V. Raam   1979    
 Osa läänefassaadi koos petikaknaga. Vasakul näha praeguse puitkatuse all vanema samasuguse katuse jälg.    V. Raam   1979    
    V. Raam   1979    
 Torni läänefassaadi ülaosa. Hästi on nähtavad torni kahte hilisemat ehitusjärku märgistavad horisontalljooned: alumine petikakna peal ja ülemine kahe teravkaarse luukakana all. Ümarakna kõrval näha vanemate luukakende kinnimüürimise jäljed. Vaade edelast.   V. Raam   1979    
 Vaade idast kiriku lõunaseinale. Pane tähele huvitavat rütmistust, mis tekib pikihoone, koori ja apsiidi erinevate laiuste tõttu. Puu apsiidi nurga kohal vajab eemaldamist.    V. Raam   1979    
 Vaade kiriku põhjaseinale ja käärkambrile. Kolm puud häirivad üldvaadet ja purustavad oma juurestikuga kiriku vundamente ja suurendavad asjatult müüride ning katuste niiskust.    V. Raam   1979    
 Vaade käärkambrile läänest. Vt. käärkambri ja pikihoone ning koori ühist karniisiprofiili. Kiriku lähem ümbrus vajab puhastamist juhuslikest põõsastest.   V. Raam   1979    
 Kvaaderkividest lõik apsiidi kagunurgas.   V. Raam   1979    
 Käärkambri aken põhjaseinas koos illusoorse ehisraamistikuga, mis koosneb inglispäraselt komponeeritud kaartest. Isegi rombiliste aknaklaaside võrk hoolikalt markeeritud.    V. Raam   1979    
 Vaade läänest pikihoonele ja koorile. N. Köningfesti foto 1906.a. (orig. suurus 16,9 x 11,9 cm). Lahkelt kasutamiseks andnud Johanna Liit Haapsalust.   V. Raam   1979    
 Vaade koorile. N. Köningfesti (?) foto 1906.a. (orig. suurus 17,5 x 23 cm), lahkelt kasutada andnud Meeta Vaarik Kärdlast.    V. Raam   1979    
 Vaade idast pikihoonele. N. Köningfesti foto 1906.a., lahkelt kasutada andnud Johanna Liit Haapsalust, kellelt pärineb ka fotode dateering.    V. Raam   1979    
 Üldvaade kirikule 1960. aastatel (KM Metoodilise Nõukogu fotokogust).    V. Raam   1979    
 Sondaaž koori lõunaseinal. Konsoolist vasakul vana kinnimüüritud kilpkaare jälg, vasakul taasleitud akna kontuuri läänekülg. Vaade põhjast.    V. Raam   1979    
 Sondaažid koori lõunaseinas leitud akna piirkonnas. All paremas nurgas leiti algse raidraamistuse osi.    V. Raam   1979    
 Sondaaž koori lõunaseinas taasleitud akna ülaosas. Akna silluskaare all on näha kadunud ehisraamistiku tühi jälg.    V. Raam   1979    
 Koori põhjaseinas lahtimüüritud trepiniÅ¡Å¡ ja võlvikanna sondaaž koori loodenurgas. Konsooli juures näha vana kilpkaare kulgu tähistav vuuk.    V. Raam   1979    
 Mask-konsool koori loodenurgas pärast lahtisondeerimist. Konsooli kohal paremal pool näha vana kilpkaaresüvendi algus.   V. Raam   1979    
 Puitvooderdisega niÅ¡Å¡ koori idaseina lõunapoolsel küljel.   V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone kirdenurgas. Pikiseinal näha võlvikanna jälg, kuid võidukaarel see puudub.    V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone kagunurgas. Analoogiline sondaažile fotol 27.   V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone kirdenurga alumises osas põhjaseinal. Näha algse võidukaare paksust tähistav vuuk.    V. Raam   1979    
 Å urf võidukaare lõunapoolse piilari jalami juures. Vasakul servas võidukaare piilari kaanepoolne külg, viimase ees kasutamata jäetud vundament.    V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone loodenurgas võlvikanna kohal, kus näha kunagiste kilpkaarte täismüüritud süvendite kurvjoonelised jäljed.    V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone edelanurga võlvikanna kohal. Näha lääneseina kilpkaare täismüüritud jälg.    V. Raam   1979    
 Pikihoone lõunaseinal lahtisondeeritud eendtoe jälg ja kilpkaarte kurvjooned. Eendtoe ülemine paksem lõik tähistab kapiteeli või talumi asukohta.   V. Raam   1979    
 Å urf pikihoone lõunaseina eendtoe ees olevas põrandas. Vasakul seinal näha eendtoe murtud kvaadrite konarlikud pinnad, keskel Å¡urfis eendtoe vundamenti tähistav plaat.   V. Raam   1979    
 Sama motiiv, mis fotol nr 33. Vaade eest (põhjast).   V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone põhjaseinal vööndkaare eendtoe jälgedega. Pilt analoogiline sellega, mis näha fotol 34.    V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone lõunaseina II akna juures. Akna vasakul küljel näha algse akna kinnimüürimisest jäänud jälg (akna idapoolne küljejoon).    V. Raam   1979    
 Å urf pikihoone lõunaportaali välisküljel. Portaali lävepaku ees on näha sillutatud põrand, mis kuulus naistekojale. Viimase seinamüürist näha osaliselt foto vasakul küljel suure rändkivi joonel.   V. Raam   1979    
 Detail lõunaportaali väliskülje silluskaarest.   V. Raam   1979    
 Sondaaž pikihoone lääneseinas vana portaaliniÅ¡i vasakpoolsel (lõunapoolsel küljel). Paljandunud on tulest kahjustatud nurgakvaadrid.    V. Raam   1979