Esileht
LÄÄNEMAA
KARUSE

KARUSE MARGAREETA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1953
Karuse kiriku põhiplaan ja lõiked A-B; C-D.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, sälik 263)

Kopeerinud TÜ Kunstiajaloo Kabineti mõõtmisjooniste järgi 1953. a. E. Armalik.


1975
Karuse kiriku asendiplaan.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2397)


1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendiskeem, põhiplaan.

 

1994
Karuse kiriku lõunauks. Restaureerimine. Arhitektuuribüroo „Vanad kirikud“.  Koostajad: J. Kilumets, T. Böckler, T. Parmakson.  
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3085)
 
Säilikusse kuuluvad ajalooline ülevaade (J. Kilumets), kiriku peaukse remondi-restaureerimise dokumentatsioon (T. Böckler) - sh ukse joonised (värvisondaažid ja –kavandid, restaureerimisplaan), pildid restaureerimisprotsessist ja restaureeritud kirikuuksest ning kahest sellisest uksetüübist Eestis.
Fotod
 
 
1994
Karuse kirik. Pikihoone katuse remondi tööjoonised. Arhitektuuribüroo „Vanad kirikud“. Koostaja: A. Danil.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10110)
 
Säilikus on järgmised joonised:

1)       Sarikate plaan
2)       Proteesimise sõlmed (5N ja 11N)
3)       Proteesimise sõlmed (3S ja 10S)
4)       Lõige 2-2 (ripptala proteesid)
 

2000
Vitraažaken – klaasimaal 19. saj. Haapsalu raj. Karuse kirik.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-13/7, III köide, nr 45-k)
 
Toimik sisaldab Inspekteerimisaruannet aastast 2000 ja fotosid kiriku põhjafassaadi vitraažaknast.
Fotod
 

2004
Karuse kirik. Ristimiskivi rekonstrueerimisprojekt. Rändmeister. OÜ, Illar Kannelmäe.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12809)
 
Säilik sisaldab fotosid ristimiskivi vaagnaosa kohta ning järgmiseid jooniseid ristimiskivi jalast:
1)       Ristimiskivi jalg
2)       Vaade tahu suunas
3)       Vaade nurga suunas
 

2005
Karuse kirik, Läänemaa, Hanila vald. „Elektri paigaldamise tööprojekt. Seletuskiri ja joonised“. Gildner OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-14259)
 
Säilik sisaldab elektriosa seletuskirja ja kirjeldust kiriku fassaadi valgustuse kohta.


2005
Karuse kirik. Pikihoone lae eritingimused ja konserveerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ, J. Kilumets, E. Mölder, A. Pihl.
( Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15285)
 
Säilikusse kuuluvad:
1)       Karuse kiriku pikihoone lae uuring ja restaureerimisprojekt
2)       Väliuuringutena on uuritud lae probleemistikku ja plaaneeritud lae parandusi jm töid.
3)       Üldist kirikust ja laest, tehtud remontidest ja lae parandustest ning kiriku tehnilisest seisundist.
4)       Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimistööde plaan. Lisatud lae fotod ja joonised.