Esileht
LÄÄNEMAA
HANILA

HANILA PAULUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

1997

Kooriruumi siseviimistluse restaureerimine :

Seinad ja võlv valgendati, väike fragment originaalsest roidedekoorist eksponeeriti, ülejäänud osa maalingust rekonstrueeriti.

1998-2002

Maalingute avamine ja siseviimistluse konserveerimine pikihoones

Tööde teostajad: KAR-Grupp (1998-1999); Eva Mölder (2001-02)

 • Seinte allosalt eemaldati tsementkrohv ja seinapinnad krohviti uuesti. See jagas seinte viimistluse kaheks väga erinevaks tsooniks: vana säilinud krohvi ja värviviimistlus seinte ülapoolel ja võlvidel ning väga erineva pinnakäsitlusega uus lubikrundiga krohviviimistlus seinte kesk- ja allosas. Vana krohvi piires parandati suuremad praod ja krohvikihi vigastused.
 • Avati ja konserveeriti maalingute fragmendid põhjaseinal, võidukaare kohal, kilpkaaretel ja võlviroietel (KAR-Grupp, 1998-99)
 • Avati ja konserveeriti seinte ülaosas ja võlvidel säilinud ajaloolised viimistluskihid ning viidi läbi sisekliima analüüs (Eva Mölder, 2001-02) .
 • Viidi läbi säilinud polükroomse dekoori põhjalikud startigraafilised ja kunstiajaloolised uuringud (A.Randla, 1999)


  Allikad:
  Hanila kiriku konserveerimistööde aruanne. KAR-grupp. A. Miil, S. Sorok, M. Tael, 1998. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4010)
  Hanila kiriku uurimis- konserveerimistööde aruanne. KAR-grupp. A. Miil, S. Sorok, M. Tael, 1999. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A—3967)
  Meister Geometres ja teised Hanila kirikus. Hanila kirirku polükroomsest dekoorist ja selle kunstiajaloolisest kontekstist. Anneli Randla, 1999. ( Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4074)

  Hanila kirik. Pikihoone siseviimistluse konserveerimise aruanne. Eva Mölder, 2002.
  (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5165)
2001-2002

Pikihoone akanavitraažide rekonstrueerimine.

Vt. Hanila kirik. Pikihoone akende vitraažid. 2001. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12085)

2003
Tugipiilarite lammutamine ja seinu toestavate tõmbide pagaldamine.


Vt. Hanila kiriku külgseinte kindlustamine,V. Buldas, 2003. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5166)

2016

 

Kiriku pingistiku restaureerimistööd

Pingistik demonteeriti ja restaureeriti töökojas, kus tehti vajalikud proteesimis- ja parandustööd, värviti ja paigaldati seejärel tagasi kirikusse. 

Vt Hanila kirik. Pingistiku restaureerimistööde aruanne. FIE Tõnu Sepp Muinassepp. (Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-13082)