Esileht
LÄÄNEMAA
KÄRDLA

KÄRDLA RISTIJA JOHANNESE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest


1977 Kirikus teostati põhjalik remont (toimus ka taaspühitsemine 23.10.1977)

Andmed pärinevad Kärdla kiriku infotahvlilt; arhiivimaterjalid puuduvad.

1986-87
Väliremonttööd: kiriku välisseinte krohvimine ning lupjamine; värviti ka katus ning torn ja kaasajastati elektrisüsteem.

Andmed pärinevad Kärdla kiriku infotahvlilt; arhiivimaterjalid puuduvad.

2004
Tööde käigus remonditi kiriku abiruumide põrandad, osaliselt katust ja katuse kandekonstruktsioone, tööde teostaja Dagopen OÜ.

Katus:

- kogu katusepind, v.a. tornikiiver, puhastati vanast värvist, tihendati ja suruti kokku lahtitulnud valtsid, krunditi metalli kruntvärviga ning kaeti katusevärviga.

Katuse kandekonstruktsioon:

- asendati pärlintala pehastunud osa ja kaks sarikat
- taastati laelaudis

Põrand:

- eemaldati pehastunud puitpõrand ning nende all olev pinnas ning vaheseina seenetanud alaosa
- puhastati ning töödeldi kiviseina allosa
- põrandaalus täideti liivaga ja tihendati, liivaalusele paigaldati paeplaatidest põrandakate
- puittrepi allosas teostati proteesimised

Vt. Kärdla Johannese kiriku katuse ja põranda remonttööde muinsuskaitseline aruanne. Dagopen OÜ Projektbüroo, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-6202

 

2015
Värviuuringud

Uuringud läbi viidud arhitektuursetel ja sisustusdetailidel kiriku ajaloolise koloriidi väljaselgitamiseks ja restaureerimiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamiseks. Tellingute puudumise tõttu ei uuritud kooriruumi lage ega kantsli külaräästa.

Vt Kärdla kirik. Värviuuringute aruanne. OÜ Vana Tallinn. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-12170