Esileht
LÄÄNEMAA
KÄRDLA

KÄRDLA RISTIJA JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1952
Kärdla kirik. Inventeerimisjoonised. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1244)

1989-1995
Kärdla kirik. Aaderduse põhitoonid. Rõdualuse juurdeehituse lahendusskeem. T. Böckler

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  P-10691)

T. Böckleri käsitsi joonistatud skeemid ja joonised kiriku rõdu detailide lahendustest. 1989 (1983, 1989, 1995). Seletuskiri kirikuruumi rõdualuse ümberehitus-juurdeehituse lahendusskeemi juurde (ruumi ratsionaalse kasutamise huvides rõdualuse kinniehitamine).

2004
Kärdla Johannese kiriku (reg 23574) katuse ja põranda konstruktsioonide uurimistööd ja tehnilise seisukorra hinnang. Dagopen OÜ Projektbüroo
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5692)

Köite koosseis:

- Seletuskiri
- Joonis põhiplaani fragmendist
- Joonis vaheseina ja trepi konstruktsioonidest
- Ülevaatuse käigus tehtud digifotod 6 lehel
- Remont-restaureerimistööde loetelu ja põhimahud.

Tuvastati seenkahjustusi nii katuslae kandekonstruktsioonis kui põranda- ja trepipiirkondades, samuti leidus seenniidistikku pinnasest vabas välisseina allosas.

2004
Kärdla kirik. Katuse ja põranda konstruktsioonide uurimistööd ja tehnilise seisukorra hinnang. Abiruumide ja katuse remont-restaureerimistööd. Tehniline projekt. Dagopen OÜ 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  P-13169)

Katuse ja põranda konstruktsioonide uurimistööd ja tehnilise seisukorra hinnang ning ettepnekud edasisteks töödeks. 12 fotot, 2 joonist, sh põhiplaan. 

2004
Kärdla kirik. Seenkahjustuse eksperthinnang. C-material OÜ, Urve Kallavus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-5357)

Seenkahjustustena tuvastati majavamm ning keldriseen.

2004
Kärdla Johannese kiriku remont-restaureerimistööde taotluseelarve. Dagopen OÜ Projektbüroo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7335)

Remont-restaureerimistööde loetelu koos maksumusega.

2005
Kärdla Johannese kiriku katuse ja põranda remonttööde muinsuskaitseline aruanne. Dagopen OÜ Projektbüroo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6202)

Kaust koosneb restaureerimistööde aruandest ning 13 illustreerivast digifotost.

2013
Kärdla kirik. EELK Kärdla kiriku katused. Tehniline uuring. Aruanne. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11845)

Hetkeolukorra kaardistus, uuringute tulemused ja ettepanekud edasisteks töödeks. 6 fotot, joonised.  

2015
Kärdla kirik kv. Linnapargi hoolduskava. FIE Kristiina Hellström, maastikuarhitekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-12453)

Kaust sisaldab ajaloolist üldülvaadet, olemasoleva olukorra kirjeldust, väärtuste loetelu ja säilitamise ja hooldamise põhimõtteid. Tabelina lisaks pargi dendrokronoloogia ja puude-põõsaste inventeerimistabelid. Joonised, asendiplaanid, ajaloolised ja kaasaegsed fotod, raieplaan ja hoolduskava.
 

2015
Kärdla kirik. Värviuuringute aruanne. OÜ Vana Tallinn 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12170)

Uuringud läbi viidud arhitektuursetel ja sisustusdetailidel kiriku ajaloolise koloriidi väljaselgitamiseks ja restaureerimiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamiseks. Tellingute puudumise tõttu ei uuritud kooriruumi lage ega kantsli kõlaräästa. Uuringu tulemused esitatud teksti ja sondaažikaartidena. 7 ajaloolist ja 25 värvifotot.

2015
Kärdla kirik. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks. OÜ Vana Tallinn 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12451)

Kaust sisaldab hoone ehitusajaloolist ülevaadet, kultuuriväärtuslike detailide loetelu, olemasoleva olukorra kirjeldust ja ettepanekuid uurimisteks ja projekteerimisteks ning muinsuskaitse eritingimusi. Lisadena plaanid, vaated ning inventariseerimisplaan aastast 1952. 100 fotot. 

2016
Kärdla kirik. Restaureerimise põhiprojekt. OÜ Vana Tallinn

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17464)

Projekt kiriku restaureerimistöödeks. Sisaldab lühikest ehitusajaloolist ülevaadet, säilitatavate detailide nimestikku, muinsuskaitse eritingimusi. Ära on toodud hooneosade kirjeldus ja seisukord, restaureerimise põhiprojekti ja konserveerimis-restaurerimistööde nõudeid hooneosade kaupa, tööjoonised.

2016
Kärdla kirik. Katuste ja kellatorni restaureerimine. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17465)

Projekt hõlmab katuste ja kellatorni kandekonstruktsioone, samuti katusekatteid: ette on nähtud restaureerimine ja katmine titaantsinkplekiga. Kaust sisaldab hetkeolukorra kirjeldust, uuringute (visuaalsed ja sondaažid) tulemusi, nõudeid restaureerimistöödele ja tööjooniseid.