Esileht
LÄÄNEMAA
VORMSI

VORMSI PÜHA OLAVI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1971
Vormsi kirik. Inventeerimisjoonised. 
R. Kaasik. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr Ü-1268)
 

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendiskeem ja põhiplaan.

 

1984

Vormsi kirik. Situatsiooniplaan. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-6956)

Säilik koosneb lühikesest seletuskirjast ning situatsiooniplaanist. 

 

1984
VAMKI mitmesugused fotokoopiad Tartu Ülikooli Kunstiajaloo kabineti negatiividest. Köide IV. Vormsi kirik ja kalmistu.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr A-1252)

33 mustvalget fotot.
Vormsi kiriku ülesmõõtmisjoonised on teinud 1924.a. N. Paulsen, klaasnegatiivid valmistas 1943.a. fotograaf Selleke. Klaasneg. Grünthal 1933.

 

1987

Vormsi kiriku ajalooline õiend. Köide I. KRPI, V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P- 2036)

Säilik koosenb kiriku ajaloolisest ülevaatest, illustratsioonide nimestikust ning 21 must-valgest fotost.
 

1988

Vormsi kiriku restaureerimine. Restaureerimise kontseptsioon. Köide II. KRPI.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-8313)

Säilik koosneb seletuskirjast, sissejuhatusest, lühikesest ajaloolisest ülevaatest, teostatud uurimistööde tutvustusest, tehnilise seisukorra kirjeldusest ning põhjalikust restaureerimiskontseptsioonist koos arvutuste ning tööde organiseerimise plaaniga. Lisaks joonised: asendiplaan, vaated, plaanid, lõiked.


1988
Vormsi kirik. KRPI, T. Parmakson
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-8313)

Teaduslik-metoodilise juhendamise ja autorijärelvalve žurnaal. (2 sissekannet).

 

1989

Vormsi kirik. Arhitektuursed tööjoonised. Eesti Muinsuskaitse Selts, Ettevõte “Agu”,  T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-13941)

Säilik koosneb seletuskirjast, kus on lühidalt kirjeldatud restaureerimistööde metoodikat ning materjale ja antud instruktsioonid haljastuse korrastamiseks.
Graafiline osa koosneb 17 joonisest: põhiplaan, akende, lõunaava ukse, kellaava ning luukide; sepisdetailide, tuulelippude; kooriruumi paepõranda, raidakna ning trellide ja lääneukse ning selle detailide tööjoonised.

 

19??

Vormsi kirik ja kalmistu plaan. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr T-76.1.18140)

Situatsiooniplaan, asendiplaan; kiriku vaated erinevatest ilmakaartest; abihoone vaated ja lõiked kalkadel.

 

2011
Vormsi kirik. Muinsuskaitse eritingimised ja põhiprojekt. Vormsi Püha Olavi kiriku (arhitektuurimälestis nr 15598) mardikakahjustustega laetalade restaureerimiseks. Kalle Pilt

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik nr P-16000)

Osalise restaureerimise tarbeks koostatud eritingimused, tööde eesmärgiks restaureerida kahjustatud laetalad ja teostada mardikatõrje. Kaks fotot.