Esileht
TALLINN
NIGULISTE

TALLINNA NIGULISTE KIRIK

Teaduspublikatsioonid

 1. Zur Feier des 300-jährigen Jubiläums der Kanzel in der St. Nikolaikirche zu Reval am Sonntag Kantate den 18. Mai 1924. Reval : [s.n., 1924] (Tallinn : Estlädische Druckerei Akt.-Ges.)
 2. Lumiste, Mai Mõningaid täpsustusi Tallinna "Surmatantsu" kohta. - Kunst 1 /1964, lk. 45-52
 3. Lumiste, Mai Antoniuse altari algsest maalikihist ja ülemaalingutest. - Kunst 2 / 1964, lk. 32-36
 4. Lumiste, Mai Tallinna Surmatants. Tallinn, 1976
 5. Lumiste, Mai Niguliste kiriku ehitusliku kujunemise mõningatest probleemidest. - Restaureerimisalaste artiklite kogumik. Tallinn, 1976
 6. Lumiste, Mai Niguliste kiriku varasemast ehitusloost. - Eesti arhitektuuri ajaloo küsimusi. Tallinn, 1981
 7. Lumiste, Mai Niguliste kirik : ehituskunsti ajalooline ülevaade. Tallinn, 1985
 8. Lumiste, Mai The Church of St. Nicholas : an architectural history. Tallinn, 1985
 9. Lumiste, Mai Die Nigulistekirche : Baugeschichtlicher Überblick. Tallinn, 1985
 10. Lumiste, Mai Церковь Нигулисте : историко-архитектурный очерк. Tallinn, 1985
 11. Kangropool, Rasmus; Lumiste, Mai Niguliste kirik. Tallinn, 1990
 12. Kangropool, Rasmus Niguliste kirik = The church of St. Nicholas. Tallinn, 1993
 13. Mäeväli, Sulev Püha Nikolai (Niguliste) kiriku vallasvarast. - Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2003/2004. Tallinn, 2004, lk. 132-138
 14. Kala, Tiina Tallinna linnaelu kajastumine raehärra Hans Rotgersi märkmetes. - Ajalookirjutaja aeg : aetas historicorum. Tallinn, 2008, lk. 22-46
 15. Niguliste muuseum. Tallinn, 2011

Jooksev info

 • Lühhikesed teadussed Tallinna Lutterusse usso kirrikudest. II. - Ristirahwa Pühhapäewaleht. 1875, 16. okt., lk. 335-336

 

 • Vanad kunstivarandused Tallinna Niguliste kirikus. - Odamees. 1922, nr. 4, lk. 165-168
 • Kui tuli hävitas Tallinna kirikuid. - Eesti Sõna. 1944, 28. apr., lk. 6